Текущи проекти

Обичам моето училище

Училище посланик на Европейския парламент

Занимания по интереси

Харта за мобилност
Усъвършенстване на професионалните умения
ОП Региони в растеж
Ученически практики
НП „Заедно за всяко дете“
Международната награда на херцога на Единбург