Начало

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

ЗА 25 – ГОДИШНИНАТА  ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПЛЕВЕН

                   На 11 април  Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен  чества своя празник.Този ден е празник за цялото училище, символ е на дългогодишен труд и упорство от ученици и учители. Честването на 25-та годишнина не е поредна празнична дата в календара, а специален повод за оценка и равносметка на изминатия  дълъг път на развитие и утвърждаване, на постигнатите резултати в  цялостната дейност на гимназията. Настоящата ситуация не позволява да  организираме обичайните празненства, но с поредица от мероприятия и дейности ще  отбележим  нашия  патронен празник. Животът ни научи да  бъдем силни,  да  приемаме ситуациите, които не можем да променим, да бъдем единни  и макар с помощта на информационните технологии да бъдем заедно.

                  За някои 25 години са малко, но за нас  те са силни  години, изпълнени с много събития, успехи, постижения като пъстра палитра.  Не са важни годините, а делата , с които са изпълнени те.  За Професионална гимназия по туризъм – Плевен тези 25 години имаха смисъл, имаха значение за целия колектив и всички ученици. През тези години ние запазихме добрата традиция, следвахме разумно и отговорно промените на времето.  Всяка иновативна идея я превръщахме  в реалност. Не се спирахме пред трудностите, а продължавахме напред, защото всички, които учим и работим, считаме, че това е „моето училище“. В гимназията завършиха много млади и талантливи  ученици, които  се обучаваха в различни професионални направления като туризъм, социални дейности, здравеопазване. Започнахме обучение и по нова STEM специалност „Рекламна графика“. Подобрихме материалната база чрез  участието ни в национални програми за модернизиране на материалната база и  оборудвахме  специализирани кабинети за всяка специалност, станахме иновативно училище,  направихме училището цветно, приятно, с позитивна учебна среда, реализирахме  много качествени европейски проекти, за които в навечерието на празника  получихме и Акредитация от Центъра   за развитие на човешките ресурси.

                       Като образователна институция Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Плевен се  ползва със заслужен авторитет. 25 години, изпълнени с дръзновение, борбеност и решителност, желание и воля за себедоказване, за реализиране на мечти и стремежи. Мисията ни е трудна, но ние ще  преодолеем новите предизвикателства на времето.

                     Искам  да благодаря и на всички родители и  партньори, които през годините  помагаха  и помагат на нашето училище да върви напред и гради своята история!

                    На всички учители, служители и ученици пожелавам много здраве, вяра, творческо дръзновение и сили за отстояване авторитета и престижа  на училището ни. Нека помним, че пътят към него е трайно свързан с личната отговорност и грижа към любимото ни училище – Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МАЛИНКА МАРИНОВА

Директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ –

град Плевен

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Уважаеми ученици и родители, редовно следете раздел “НОВИНИ”.

Рубриката се актуализира ежедневно.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA116-078371
НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН

Проектът „Усъвършенстване на професионалните умения“ по програма ЕРАЗЪМ + е насочен към две целеви групи:


УЧЕНИЦИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в четири потока:
Първи поток – гр. Брага, Португалия:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Организация на туризма и свободното време“
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 11.04.2021 – 24.04.2021г.

Втори поток – гр. Требон, Чехия:
6 ученици – Професия „Хотелиер“;
6 ученици – Професия „Изпълнител на термални процедури“;
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 27.06.2021 – 10.07.2021г.

Трети поток – гр. Дъблин, Ирландия:
6 ученици – Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
5 ученици – Професия „Екскурзовод“;
4 ученици – Професия „Сътрудник социални дейности“
• Продължителност на мобилността: 4 седмици, 20.06.2021 – 17.07.2021г.

Четвърти поток – гр. Будапеща, Унгария:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Екскурзовод“
• Продължителност на мобилността: 3 седмици, 22.08.2021 – 11.09.2021 г.


УЧИТЕЛИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в три целеви групи:


гр. Севиля, Испания – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 11.04.2021 – 17.04.2021г.

гр. Лайпциг, Германия – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 18.04.2021 – 24.04.2021г.

гр. Будапеща, Унгария – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 19.09.2021 – 25.09.2021г.

Подборът на учениците ще се осъществи на два етапа от комисия, назначена от директора на ПГ по туризъм:

 1. Подбор по документи
 2. Оценка на професионалната и езикова подготовка

I. ПО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Краен срок : 27.11.2020 г.

 1. Заявление (по образец) до комисията за подбор на бенефициенти за участие в мобилността, в което заявяват желанието си да бъдат включени в една от мобилностите по проекта.
 2. Мотивационно писмо
 3. Декларация за предоставяне на лични данни

Документите на кандидатите могат да се изтеглят от тук . Подписаните и сканирани документи се подават на имейл k.baramova@abv.bg или се предоставят на г-жа Камелия Баръмова, координатор по проекта.

II. ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

 1. Тест по английски език
 2. Тест за професионална подготовка
  Проектът за ученици ще се реализира на два етапа:
  I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – различава се по съдържание от задължителната подготовка в училище и се осъществява по предварително изготвени програми и график:
 3. Провеждане на онлайн курс по професионален английски език.
 4. Провеждане на професионална подготовка.
 5. Професионална и културна подготовка – развитие на професионални и меки умения, необходими за качественото провеждане на мобилността; запознаване с културните и исторически ценности на страната-домакин, спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особености и различия.

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Мобилностите ще се проведат по предварителна изготвена програма. Предвиждат се дейности, които съответстват на общите цели на проекта и дават възможност на участниците да постигнат необходимите резултати от обучението.
Документи за кандидатстване:
За ученици: /Изтеглете- ТУК/ Заявление за участие; Критерии за подбор; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на ученик
За учители: Заявление – /изтеглете от ТУК/; Критерии за подбор; Мотивационно писмо; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на учител