Занимания по интереси

Съобразно резултатите от анкетното проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, съобразено с изискванията на ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и Наредбата за приобщаващо образование, през учебната  2019/2020 г. в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – стартираха следните групи за занимания по интереси:       

1.Полезна математика – Тематична област: Математика,

2. Аз, репортерът – Тематична област: Технологии,

Среща с Константин Фолипов и представяне на стихосбирката му – ” На дъх от лятото” – РБ ” Хр. Ботев”

Посещение на 47. международен фестивал на книгата – НДК – гр. София

3. Баскетболни звезди – Тематична област: Спорт,

4. Приложно изкуство – Тематична област: Изкуства и култура,

Клуб „Приложно изкуство“

Учениците от клуб „Приложно изкуство“ се трудиха неуморно два месеца, за да бъдат добре подготвени за Коледа. Те направиха  красиви и ефектни коледни играчки от нарисувани речни камъчета, акрилна боя, панделки и много въображение. Включиха се в благотворителния базар за набиране на средства за своето училище.

5. Млади възрожденци – Тематична област: Технологии,

През първия учебен срок учениците от  клуба работиха по темите, предвидени  в тематичния план . Те решаваха тестове по история на Новото време,  анализираха  исторически документи, работиха с контурни карти.

       Във връзка с Ден на народния будител изработиха презентация за народните будители, която представиха в час на класа. Във връзка с това посетиха РИМ – Плевен, отдел Възраждане, където се запознаха с развитието на просветното дело в Плевенския край, както и с историята на първото девическо училище в България на Анастасия Димитрова.

     Учениците от клуба участваха и в проект на Държавен архив – Плевен , където разгледаха и подбираха снимки, отразяващи историята на града през 19 -20 век, след което направиха дигитална изложба на тема: „ Позитивни спомени от старите негативи“.

      Целта на заниманията в клуба е учениците да повишат успеха си по история , както и да се провокира траен интерес към предмета  и миналото на родния край.

6. Екскурзовод в родния край – Тематична област: Технологии,

7. Туристическа анимация – Тематична област: Изкуства и култура

8. Технологии в хотелиерството – Тематична област: Технологии,

9. Младежки дух – Тематична област: Технологии,

10. Европейски хоризонти – Тематична област: Гражданско образование,

11. В света на професиите – Тематична област: Технологии,

12. Биология плюс – Тематична област: Природни науки,

13. Футболни надежди – Тематична област: Спорт,

14. Алеко пее и танцува – Тематична област: Изкуства и култура,

15. Краезнание – Тематична област: Технологии,

Презентация – Ани Филипова 9 в

Презентация – Венислав Василев

16. Математика за всеки – Тематична област: Математика,

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, особено в областта на математиката, информатиката, технологиите и природните науки. Подпомага се и професионалното ориентиране на учениците.  Децата се възпитат в ценности – патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание. Те ще подпомогнат насърчаването на иновативното и творческо мислене, ще се насърчат дигиталните умения и креативното мислене на учениците – все важни компетентности, които са нужни за тяхното личностно развитие и по-нататъшното им професионално и кариерно израстване.


Съобразно резултатите от анкетното проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, съобразено с изискванията на ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и Наредбата за приобщаващо образование, през втория учебен срок на уч. 2018/2019 г. в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – стартираха следните групи за занимания по интереси:

1. „ Дигитални приключения“ – ръководител Евгени Христов

2.  „ Работа с приложни програми“  –  ръководител Марияна    Цветанова 

3.  „Млад възрожденец“ – ръководител Елеонора Берова

4. „ Млад еколог“ – ръководител Ваня Банчева-Георгиева

5. „ Биология  плюс“ – ръководител Полина Георгиев

6. „ В света на професиите“  – ръководител Анелия Илиева

7. „Творческо писане“ – ръководител Мария Митовска

8. „ За всички, които мислят, че не обичат математиката“ – ръководител Полина Димитрова

9.  „ Европейски хоризонти“ – ръководител Камелия Баръмова

10. „Приложно изкуство“ – ръководител Искра Илиева

11. „ Алеко пее и танцува“  – ръководител Зорница Борисова

12.  „ Баскетболни звезди“    – ръководител Станислав Монов

13. „ Футболни надежди“  – ръководител Иван Симов

14.   „Млад екскурзовод“ –  ръководител  Петя Христова

15. „Технологии в хотелиерството” – ръководител Станимир Донев

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.