Класни ръководители

Класни ръководители 2019 / 2020 г.

8А – Албена Камбурова
8Б – Мария Петранова
8В – Мая Маркова
8Г – Полина Богданова
9А – Елеонора Берова
9Б – Станимир Донев
9В – Евгени Христов
9Г – Ваня Иванова
10А – Катрин Димитрова
10Б – Иван Симов
10В – Зорница Борисова
11А – Ваня Янчева
11Б – Камелия Баръмова
11В – Ваня Джамбазова
11Г – Искра Росманова
12А – Саша Дачева
12Б – Полина Борисова
12В – Петя Христова
12Г – Пенка Мончева