Класни ръководители

Класни ръководители 2020 / 2021 г.

8А – Пенка Мончева
8Б – Нуртен Реджова
8В – Петя Христова
8Г – Десислава Стоянова
9А – Албена Камбурова
9Б – Мария Петранова
9В – Мая Маркова
9Г – Полина Богданова
10А – Елеонора Берова
10Б – Станимир Донев
10В – Евгени Христов
10Г – Ваня Иванова
11А – Катрин Димитрова
11Б – Иван Симов
11В – Зорница Борисова
12А – Ваня Янчева
12Б – Камелия Баръмова
12В – Ваня Джамбазова
12Г – Искра Росманова