Бюджет

Бюджет ПГТ “Алеко Константинов”

ПГ по туризъм отчет 30.06.2021

ПГ по туризъм отчет 31.03.2021

Бюджет 2021

ПГ по туризъм отчет 31.12. 2020

ПГ по туризъм отчет 30.09. 2020

ПГ по туризъм отчет 30.06. 2020

ПГ по туризъм отчет 31.03. 2020Бюджет 2020

ПГ по туризъм отчет 31.12. 2019

ПГ по туризъм отчет 30.09. 2019

ПГ по туризъм отчет 30.06. 2019

ПГ по туризъм отчет 31.03. 2019

Бюджет 2019


ПГ по туризъм отчет 30.09. 2018

ПГ по туризъм отчет 30.06. 2018

ПГ по туризъм отчет 31.03.2018

ПГ по туризъм отчет 31.12.2017

ПГ по туризъм отчет 30.06.2017

ПГ по туризъм отчет 31.03.2017 .

Бюджет за 2017

Информация за изпълнение на бюджета към 31. 12. 2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30. 09. 2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31. 03. 2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30. 12. 2015 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30. 09. 2015 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30. 06. 2015 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31. 03. 2015 г.

Бюджет за 2015 г. на ПГ по туризъм

Информация за изпълнение на бюджета към 31. 12. 2014 г

Информация за изпълнение на бюджета към 30. 09. 2014 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30. 06. 2014 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31. 03. 2014 г.

Бюджет за 2014 г. на ПГ по туризъм