За родители

Уважаеми родители, предоставяме ви  списък с  антигенни   тестове за самотестуване  на учениците за COVID-19. Към всеки тест има инструкция за употреба и вземане на проба. Тестовете са разрешени от  Изпълнителната агенция по лекарствата.Информацията се предоставя за вземане на решение  относно тестване на  децата ви.

>>>>приложениеАГтестове за SARS-Cov 2 към07.10.2021<<<<


График за провеждане на родителски срещи


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Училищни учебни планове

Безопасен интернет

Правила за безопасен интернет


Готови ли сме за учебната година в условията на COVID-19?


УЧЕБНИЦИ за учебната година


Родителство в условията на covid-19 –   за съвети към родители

Файл 1 -> свали

Файл 2 -> свали

Файл 3 -> свали

Файл 4 -> свали

Файл 5 -> свали

Файл 6 -> свали


ПРИЛОЖЕНИЕТО PROTECT YOUR KID

15. 09.
Информация от РУО – Плевен: Във връзка с дейността на екипите по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система Ви уведомяваме, че съгласно Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни, не трябва да се снимат непълнолетни без съгласието на родители, близки и настойници и не се публикуват имена и адреси на деца и родители.
Създадена е телефонна линия за подаване на сигнали 080010112, както и електронна поща obhvat@mon.bg.


 Как родителите да следят телефоните и компютрите на децата си непрекъснато:
www.tinyurl.com/y9s8b24h

www.tinyurl.com/yaxk5n2j


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Наръчник за родители