Текущи проекти

Обичам моето училище

Училище посланик на Европейския парламент

Занимания по интереси

Образование за утрешния ден

Усъвършенстване на професионалните умения – Харта за мобилност

ОП Региони в растеж
Ученически практики
НП “Заедно за всяко дете”
Международната награда на херцога на Единбург