Занимания по интереси – архив 2020-2021

За поредна година в ПГ по туризъм се формират клубове за занимания по интереси. Чрез тези занимания:

 • се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите
 • развива се потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • насърчават се иновациите и креативното мислене на учениците
 • училището се превръща в по-привлекателно място за развитие и изяви
  Заниманията по интереси се организират за учениците от VIII до XII клас, в съответствие с желанието на учениците, със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
  Посредством подробно анкетно проучване, станаха ясни желанията на учениците за участието им в извънкласни дейности. Спазвайки наредбата за приобщаващо образование, бяха сформирани следните клубове:
 1. „Аз програмирам на Python“;
 2. „Възрожденци“ ;
 3. „Биология плюс“ ;
 4. „Грамотни“
 5. „Реклама и медии“
 6. „ Математика за всеки “;
 7. „Посланици на ЕП“ ;
 8. „Приложно изкуство“ ;
 9. „ Ал еко пее и танцува“ ;
 10. „Волейболни звезди“ ;
 11. „ Футболни надежди“ ;
 12. „Млад екскурзовод“ ;
 13. „Пътешественик“ ;
 14. „Виртуален свят“ ;
 15. „Краезнание“ ;
 16. “Технологии в хотелиерството“.
  Заниманията по интереси стартират от 20.10.2020 г.

През учебната 2020/2021 година 145 ученика от гимназията се включиха в групите за занимания по интереси. През цялата година овладяваха тънкостите на  професиите Хотелиер и Екскурзовод,

усвояваха основните ценности на ЕС,

надграждаха знанията и компетентностите си по БЕЛ, история, математика и биология,

Учеха се на програмиране,

родолюбие,

  и изкуство.

Прославяха училището с танците си,

Любителите на спорта побеждаваха в турнири,

а пътешествениците пътуваха по света и у нас.


По повод предстоящия празник „Ден на християнското семейство“ – 21 ноември, учениците от клуб „Краезнание“ искат да представят своите разсъждения, мисли и преживявания, свързани с тежките времена, в които живеем и последиците от една пандемия –  Ковид -19. Как това се отразява на нашите взаимоотношения в семейството? Нашето послание на учениците от клуб „ Краезнание“  към всички хора е: „Уважавайте се, ценете семейството, бъдете здрави и се пазете!“

Един  различен ден

             Важен ден за всяко християнско семейство е Празникът на християнското семейство, когато родители и деца отиват заедно на църква, за да си припомнят защо е важен 21-ви ноември. Възрастните  възпитават своите деца в благочестие и вяра, в послушание на родителите си и чистота на нравите. Покрай тазгодишните обстоятелства на епидемична обстановка, в традицията на този празник добавяме и нещо още по-специално и много по-ценно – сплотеност. Това, което през другото време от годината нехайно изпускаме и забравяме. Защо има смисъл да бъдем единни, не само на 21-ви ноември, но всеки ден?

Отделете малко време да се огледате наоколо вкъщи. Кой играе игри на компютъра, кой гледа мач на телевизора, кой е в кухнята и готви или пък чете някоя книга… Същото скучно, повтарящо се ежедневие. Но всички са здрави.

 Сега си представете разединено семейство с един болен от тях. Как мислите, че ще постъпят близките му? Възрастните ще се разтревожат и направят всичко по силите си, за да помогнат, но малките деца ще поседят и ще пожелаят бързо оздравяване, за да се върнат бързо към игрите. А къде идва подкрепата, вярата, която е най-важна за болния човек? При разединеното семейство такава няма да открие. Обединявайки се, могат да внесат повече светлина във всяко едно нещо. Вярата помага най-много, а любовта е най-вече тайната съставка към рецептата. Така е и с вашето семейство. Сега щом се огледа и видя, че всички са покрай теб, би могъл да отидеш и да им дадеш прегръдка. Както на празника си напомняме тези ценности, така и всеки ден трябва да ги прилагаме в действия. Да покажем на близките си, че ги обичаме, ценим и благославяме.

                                                                          Евелина Петрова, 11 а


Съобразно резултатите от анкетното проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, съобразено с изискванията на ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и Наредбата за приобщаващо образование, през учебната  2019/2020 г. в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – стартираха следните групи за занимания по интереси:       

1.Полезна математика – Тематична област: Математика,

2. Аз, репортерът – Тематична област: Технологии,

Среща с Константин Фолипов и представяне на стихосбирката му – “ На дъх от лятото“ – РБ “ Хр. Ботев“

Посещение на 47. международен фестивал на книгата – НДК – гр. София

3. Баскетболни звезди – Тематична област: Спорт,

4. Приложно изкуство – Тематична област: Изкуства и култура,

Клуб „Приложно изкуство“

Учениците от клуб „Приложно изкуство“ се трудиха неуморно два месеца, за да бъдат добре подготвени за Коледа. Те направиха  красиви и ефектни коледни играчки от нарисувани речни камъчета, акрилна боя, панделки и много въображение. Включиха се в благотворителния базар за набиране на средства за своето училище.

5. Млади възрожденци – Тематична област: Технологии,

През първия учебен срок учениците от  клуба работиха по темите, предвидени  в тематичния план . Те решаваха тестове по история на Новото време,  анализираха  исторически документи, работиха с контурни карти.

       Във връзка с Ден на народния будител изработиха презентация за народните будители, която представиха в час на класа. Във връзка с това посетиха РИМ – Плевен, отдел Възраждане, където се запознаха с развитието на просветното дело в Плевенския край, както и с историята на първото девическо училище в България на Анастасия Димитрова.

     Учениците от клуба участваха и в проект на Държавен архив – Плевен , където разгледаха и подбираха снимки, отразяващи историята на града през 19 -20 век, след което направиха дигитална изложба на тема: „ Позитивни спомени от старите негативи“.

      Целта на заниманията в клуба е учениците да повишат успеха си по история , както и да се провокира траен интерес към предмета  и миналото на родния край.

6. Екскурзовод в родния край – Тематична област: Технологии,

7. Туристическа анимация – Тематична област: Изкуства и култура

8. Технологии в хотелиерството – Тематична област: Технологии,

9. Младежки дух – Тематична област: Технологии,

10. Европейски хоризонти – Тематична област: Гражданско образование,

11. В света на професиите – Тематична област: Технологии,

12. Биология плюс – Тематична област: Природни науки,

13. Футболни надежди – Тематична област: Спорт,

14. Алеко пее и танцува – Тематична област: Изкуства и култура,

15. Краезнание – Тематична област: Технологии,

Презентация – Ани Филипова 9 в

Презентация – Венислав Василев

16. Математика за всеки – Тематична област: Математика,

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, особено в областта на математиката, информатиката, технологиите и природните науки. Подпомага се и професионалното ориентиране на учениците.  Децата се възпитат в ценности – патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание. Те ще подпомогнат насърчаването на иновативното и творческо мислене, ще се насърчат дигиталните умения и креативното мислене на учениците – все важни компетентности, които са нужни за тяхното личностно развитие и по-нататъшното им професионално и кариерно израстване.


Съобразно резултатите от анкетното проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, съобразено с изискванията на ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и Наредбата за приобщаващо образование, през втория учебен срок на уч. 2018/2019 г. в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – стартираха следните групи за занимания по интереси:

1. „ Дигитални приключения“ – ръководител Евгени Христов

2.  „ Работа с приложни програми“  –  ръководител Марияна    Цветанова 

3.  „Млад възрожденец“ – ръководител Елеонора Берова

4. „ Млад еколог“ – ръководител Ваня Банчева-Георгиева

5. „ Биология  плюс“ – ръководител Полина Георгиев

6. „ В света на професиите“  – ръководител Анелия Илиева

7. „Творческо писане“ – ръководител Мария Митовска

8. „ За всички, които мислят, че не обичат математиката“ – ръководител Полина Димитрова

9.  „ Европейски хоризонти“ – ръководител Камелия Баръмова

10. „Приложно изкуство“ – ръководител Искра Илиева

11. „ Алеко пее и танцува“  – ръководител Зорница Борисова

12.  „ Баскетболни звезди“    – ръководител Станислав Монов

13. „ Футболни надежди“  – ръководител Иван Симов

14.   „Млад екскурзовод“ –  ръководител  Петя Христова

15. „Технологии в хотелиерството” – ръководител Станимир Донев

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.