Занимания по интереси

През учебната 2021/2022 година, след проведено анкетно проучване сред учениците и според възможностите на училището, с решение на ПС са сформирани 8 клуба за занимания по интереси. Учениците се включват с ентусиазъм в дейностите на клубовете и показват интерес към разглежданите теми.

  1. Клуб „Забавно с математика“ с ръководител Евгени Христов
  1. Клуб „Математика от бабиния скрин“ с ръководител Полина Борисова
  • Клуб „Аз, журналистът“ с ръководител Ваня Лазарова
  • Клуб „Испански език за всички“ с ръководител Зорница Борисова
  • Клуб „Приложно изкуство“ с ръководител Искра Илиева
  • Клуб „Моята професия Екскурзовод“ с ръководител Петя Христова
  • Клуб „ Посланици на ЕП“ с ръководител Камелия Минкова-Баръмова
  • Клуб „Българска национална кухня“ с ръководител Ценка Цанкова, външен изпълнител

Архив 2020-2021