Квалификация на учителите

На 2.11.2018 г. 40 педагогически специалисти от ПГ по туризъм участваха във вътрешно училищна квалификация на тема „Добрите образователни практики на ЕС и тяхното прилагане в обучението“. Обучението се проведе в две групи. Една част от специалистите повишиха своята квалификация в базата на училището, а другите – в Рибарица. Квалификацията имаше за цел да повиши информираността на учителите за използването на образователните практики в страни на ЕС и възможностите за тяхното прилагане в българското училище.

Обучение в толерантност

„Практически проблеми при комуникацията и документирането на случаи на насилие върху дете и на тормоз“

На 07.02.2015 г. учителите участваха в тренинг на тема: „Практически проблеми при комуникацията и документирането на случаи на насилие върху дете и на тормоз“ от Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера „Малки стъпки“ – Плевен с обучители Димитър Грънчаров и Валерия Симова.
Съвременен  модел на учебно  занятие. планиране на  педагогическата  дейност

На 10 декември 2014 г.  се  проведе   квалификация  на  педагогическите  кадри в ПГ  по туризъм Плевен. Обучението  се организира   от РААБЕ  България с лектор  Елена Томова. Темата  на  семинара   беше  „Съвременен  модел на учебно  занятие. планиране на  педагогическата  дейност“, в който  участваха  35 учители. Целта  на обучението е да се разработи модел на учебно занятие от нов тип, основаващо се на принципите на конструктивизма, в което учениците участват активно в учебния процес, в условията на интерактивна учебна  среда. На участниците в семинара  бяха  раздадени  сертификати като  споделиха  своите  впечатления  от  обучението.

Снимки

Oбучителен семинар

Във връзка с изпълнение на годишния  план за квалификация, колективът на ПГ по туризъм проведе своя обучителен семинар на тема: „Персонализиране  на обучението  в 21 век“  в хотелски комплекс „ЯЕВ“ на 2 и 3 юли 2014 г. Обучението  включваше:
-Иновативни промени в училищната среда;
-Придобиване на нови и усъвършенстване на съществуващите умения за работа в училищна среда, методи на работа за комуникация, работа   в екип;
-Социална компетентност за  работа на учителите, умения за работа с нормативни  документи;
-Представяне  на добри  практики;
Лектор на семинара  бяха  педагогическия съветник Анелия Илиева и  Малинка Маринова – Директор.
Природата и практическата насоченост на семинара допринесе за творческото настроение на учителите и ползотворната работа. Всички получиха  обучителни материали в помощ на тяхната  педагогическа  работа.

Снимки

Старши учител от ПГ по туризъм участва в семинар във Вилнюс

В семинар на тема „Информационните технологии в изкуството”, който се проведе във Вилнюс по линията на eTwinning за професионално развитие участва Лидия Филипова, старши учител в Професионалната гимназия по туризъм в Плевен.

По време на обучителната  сесия  преподаватели от Литва са запознали участниците с опита си при използването на информационните технологии за целите на изкуството.  Представен е проект „Добри   практики в изкуството – децата  и  танците”, който е осъществен в сътрудничество между пет страни. Той представя  усвояването на нови знания в сферата на танца и музиката посредством игри, като се създадат умения за работа в екип и се изградят нови приятелства с  децата  от  Европа, разказа Лидия Филипова.

След  презентирането  на  проекта  учител  по  изобразително  изкуство  е представил  творческа  работилница  на  тема : Използване  на  различни  инструменти  по  ИКТ  в  изкуството .

Третият модул е изцяло насочен  към сътрудничеството при работа по проекти eTwinning, по време на който е обърнато  особено внимание на процеса на одобрение на един проект, през какви етапи преминава и какво го прави качествен .

Темите на последният модул  от семинара са „Desktop и  инструментите  на  eTwinning” и ,,Използване  инструментите  на  ИКТ  чрез  iPad” .   „Организацията  и  реализацията  на  контактния  семинар  бяха повече  от  успешни . Спокойствие , добронамереност , компетентност , желание  за  нови  контакти  и  приятелство – с  това  ще  запомним  семинара”, сподели Лидия Филипова

Обмяна на опит и добри практики на учители от ПГТ в Румъния
На 25.02.2013 г. . в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен се проведе квалификационен  практически семинар  на тема „Работа с интерактивна дъска“ с лектор от РААБЕ Десислава Миленкова.

В квалификационното обучение бяха включени и теми  свързани с:

  1. Идеи за Стратегия за развитие на училището
  2. Наставничеството в образователната система
  3. Лидерство в образователните институции
  4. Партньорство в действие – работа в групи