Обучение в ПГТ

Прием 2021-2022

Форми на обучение в ПГТ “Алеко Константинов”

Учебен план по специалности и професии 2020/2021 г.

Специалност Професия
1  НОВО>>>Рекламна графика<<<НОВО >>>Дизайнер<<<
2 Организация на туризма и свободното време 8120101 – B4 ОТСВ
3 Екскурзоводско обслужване 812030 Екскурзовод – B4
4 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове 7260101_Термални процедури -В3
5 Организация на хотелиерството  8110101 Хотелиер – B4
6 Социална работа с деца и семейства в риск Сътрудник социални дейности
7 Организация на хотелиерството 8110101 Хотелиер – B4
8 Организация на обслужването в хотелиерството 8110201 Администратор в хотелиерството – B4


УЧЕБНИЦИ за учебната 2020/2021 година

 Учебниците за 8. клас

Български език – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. Булвест 2000
Математика – изд. „Архимед“
История и цивилизации – изд. „Булвест 2000“
География и икономика – изд. „Булвест 2000“
Философия – изд. „Педагог 6“
Биология и здравно образование – изд. „Анубис“
Физика и астрономия – изд. „Анубис“
Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест 2000“
Музика – изд. „Булвест 2000“
Изобразително изкуство – изд. „Анубис“
Информационни технологии – изд. „Просвета“
Предприемачество – изд. „БГ учебник“

Учебниците за 9.  клас

Български език  – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. „Булвест 2000“
Математика – изд. „Архимед“
Философия – изд. „Педагог 6“
Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест 2000“
Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“
Биология и здравно образование – изд. „Анубис“
История и цивилизации – изд. „Булвест 2000“

География и икономика – изд. „Булвест 2000“

Руски език – изд. „Просвета“

Учебниците за 10. клас

Български език – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. „Булвест 2000“
Математика – изд. „Архимед“
Философия – изд. „Педагог 6“
Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест 2000“
Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“
Биология и здравно образование – изд. „Анубис“
История и цивилизации – изд. „Домино“

География и икономика – изд. „Булвест 2000“

Руски език – изд. „Просвета“

Учебниците за 11. Клас

Български език – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. „Булвест 2000“
Математика – изд. „Архимед“
Философия – изд. „Педагог 6“

Руски език – изд. „Просвета“