Училище посланик на Европейския парламент

               Уважаеми старши посланици,

Бих искал лично да Ви благодаря за участието Ви в нашата кампания #тозипътщегласувам и за големия Ви ентусиазъм и всеотдайни усилия за нов тласък на европейската демокрация.

Европейските избори минаха и бяха паметни! Те представляваха решаващ момент за нашия Съюз. Осъзнахме колко крехка може да бъде демокрацията, ако хората не участват активно в нея, а когато неистините не бъдат оспорвани, те могат лесно да превърнат многообразието в разделение. 

Политическите резултати от изборите, разбира се, са въпрос на лично мнение, но общата избирателна активност е победа за Европа, за демокрацията и за всеки един от нас. 51% от европейците гласуваха. Това е повече от осем пункта над избирателната активност през 2014 г. и най-високата активност от 1994 г. насам.

Това не би било възможно без Вас. Вие помогнахте на Съюза да се доближи до хората, гласуващи за първи път, и те да осъзнаят значението на гласа им на тези избори. Благодарение на активното Ви участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент учениците научават за европейската парламентарна демокрация и ценности. С Вашият принос и силния Ви призив за гласуване стигнахме до по-голям брой европейци, отколкото бихме могли да достигнем сами. В контекста на настоящата несигурност Вашата всеотдайност за популяризиране на изборите и ценностите на нашия Съюз имаше и ще продължи да има значително въздействие.

Ние сме изключително благодарни за това.

Благодарим Ви за вашата всеотдайност към програмата и желаем на Вас и Вашите ученици по-нататъшни успехи. 

Искрено Ваш,

Джауме Дук

Говорител на Европейския парламент

Генерален директор

на Генерална дирекция „Комуникация“


Младшите посланици на Европейския парламент от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен от клуб „Европейски хоризонти“ се срещнаха с Председателя на Общинския съвет на гр. Плевен – г-н Мартин Митев , с когото обсъдиха европейското бъдеще на общината, възможностите за развитие на младите хора в Плевен, както и предстоящите Европейски избори и бъдещето на Европейския съюз. Особен интерес за Младшите посланици представляваха въпросите, свързани с европейските проекти, които се реализират на територията на общината, както и взаимодействието на общината с  институциите на Европейския съюз. Учениците  с ентусиазъм задаваха въпроси, касаещи проблемите в образованието и перспективите за обучение и реализация в гр. Плевен. Г-н Митев отговори на всички поставени  въпроси и призова младите хора към активна гражданска позиция  по въпроси, свързани както с развитието на общината, така и с развитието на страната и на целия Европейски съюз.


Участие в ролева игра „Законодателен процес в ЕС“ на младшите европейските посланици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен

Младшите посланици на Европейския парламент имаха уникалната възможност да участват в ролева игра „Законодателен процес в ЕС“, която се проведе в Дома на Европа в София.

Пилотният проект на играта е разработен от Парламентариума  на Европейския парламент, чиято цел е да запознае младите хора с механизма на вземане на решения и гласуване на Директиви в Европейския парламент.

Младшите посланици влязоха в ролята на евродепутати, като се разпределиха в четири парламентарни групи и получиха възможност, също като членовете на Европейския парламент, да обсъдят две предложения за Директиви. Първоначалното притеснение бързо отстъпи място на ентусиазъм и решителност да стигнат до крайно решение по двата поставени проблема: „За безопасността на водите“ и „Идентифицирането на личността“.

Също като депутатите  на Европейския парламент  те събираха информация, преценяваха нейната стойност, определяха позицията на своята политическа партия и я отстояваха пред  другите  групи, водеха преговори и правеха компромиси със своите позиции, за да бъде постигнат резултат. Следваше представяне на позицията на парламентарната група пред медиите и обществеността, което се оказа не лека задача. Накрая всеки гласуваше по съвест за своите убеждения и Директивите бяха приети с мнозинство.

Динамиката на играта провокира у учениците бързи и нетрадиционни решения.

Въпреки умората  Младшите посланици искаха играта да продължи, а те да вземат реални решения, касаещи тяхното бъдеще. За участието си в играта на Младшите посланици бяха връчени сертификати от Европейския парламент, които ще им послужат за обогатяване на тяхното CV .


Посещение на Народното събрание на Република България 

от Младшите посланици на Европейския парламент

от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен  бе избрана за училище посланик на Европейския парламент. Следвайки програмата от предвидени дейности, Младшите и Старшите посланици посетиха Народното събрание на Република България, където се запознаха с развитието на парламентаризма и законодателната дейност на Народното събрание. С това посещение бе отбелязано началото на честванията на 140 –тата годишнина от приемането на Търновската конституция – най-демократичната за времето си европейска Конституция, което по естествен начин приобщава България към европейските ценности  преди 140 години. Учениците разгледаха Народното събрание, влязоха в Парламентарна зала и се разходиха в кулоарите на Парламента. Почувстваха се горди от възможността да се докоснат до висшата законодателна власт на България. Някои от тях проявиха гражданска позиция и пожелаха в бъдеще да станат  законотворци на страната си и да живеят в един по-красив и достоен свят.