“Придобиване и надграждане на професионални компетенции чрез обучение от най-добрите практики в държави от ЕС – иновативни техники и модерно управление”

ПРОЕКТ   2016-1-BG01-KA102-023283

Придобиване и надграждане на професионални компетенции чрез обучение от най-добрите практики в държави от ЕС – иновативни техники и модерно управление”

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна  мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение

Финансиран от ЕС

още за проекта

Германия – учители

Германия 1-ви поток ученици

Германия 2-ви поток ученици