НП „Заедно за всяко дете“

Откри се клуб „Родители в действие“

На празника на училището госпожа Малинка Маринова, директор на гимназията, откри официално клуб „Родители в действие“. Клубът е създаден по изпълнение дейностите на проект „Родители в действие“, Национална програма „Заедно за всяко дете“ с координатор В. Иванова и модератор на родители – А. Илиева. В  клуба активно ще развиват своите дейности Общественият съвет при училището, както и класните ръководители с родителските активи на отделните класове. Нововъведената алтернативна форма на взаимодействие на образователната институция с родителската общност ще допринесе за по – тясно сътрудничество и подкрепа за развитие на всяко дете.


Футболен турнир „Бащи и синове“

На 03.05.2019 г. в  Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ се проведе турнир по футбол в три кръга. Организатори на мероприятието са г-жа В. Иванова – главен учител; г-жа А .Илиева – педагогически съветник и г-н Ив. Симов – учител по физическо възпитание  и спорт. Участваха 42 футболисти в отделните футболни срещи за определяне на отбор победител.Инициатива „Добрата храна“

На 03.05.2019 г. в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ се проведе конкурс за най – добре подредена и украсена маса под мотото „Добрата храна“. Организатори на събитието са г-жа В. Иванова – координатор на проекта  и г-жа А. Илиева – модератор и  е във връзка с Дейност 3 „Организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователната институция с родителската общност“ по проект „Родители в действие“ , Национална програма „Заедно за всяко дете“. За добрата подготовка на мероприятието активно съдействаха г-жа Н. Личева – учител професионална подготовка и г-н Я. Янчев – зам. директор АСД.

Участие взеха 15 семейства с интересни предложения, които получиха грамоти за активност.

Призови места спечелиха най – атрактивно представените:

Мария Иванова 8.Б клас, тема „Пролет“

Кристина Захариева 8.Б клас, тема „Морска тематика“

Кристин Йорданова 8.В клас, тема „Мъфини“

Надежда Стефанова 9.А клас, тема „Чийзкейк“

Училищното ръководство изказва своите благодарности за активно участие в инициативата на децата и техните семейства:

8 клас: Андреа Иванова, Деница Александрова, Теодор Ангелов, Дилян Кръстев, Румяна Илиева, Мелинда Калоянова, Петя Маринова, Тони Богданова

9 клас: Поля Георгиева, Кристина Стефанова, Стефани Петкова


Обмяна на опит – град Своге
Родители и учители от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Плевен посетиха Професионална гимназия „Велизар Пеев“ град Своге. Посещението е част от дейностите по Проект „Родители в действие на НП „Заедно за всяко дете“. Споделени бяха иновативни методи на работа с учениците за развиване на техния професионализъм и мобилност на пазара на труда и непосредствената работа с родителите. Впечатление направи материалната база на училището и постиженията на учениците в различни области. Дискутирани бяха въпроси, свързани с подкрепата на родителите и тяхната роля при мотивирането на децата им и развиване на гъвкави умения, необходими за реализацията на трудовия пазар. Реализираната обмяна на опит допринесе и за развиване на добри взаимоотношения с нов партньор в областта на професионалното образование.Пътуването беше съчетано и с почивка сред природата в чифлик „Ненкови“ и разглеждане на ферма с животни, закътани високо в планината с.Осеновлаг, община Своге. Това място се посещава от много туристи, запленени не само от красивата природа и чистия въздух, но и заради разположения манастир „Седемте престола“, който посетихме.
Черепишкият манастир е другата забележителност, разположена в Искърското дефиле. Любимо място на Алеко Константинов и Иван Вазов.
Два дни прекарани заедно – учители и родители, споделени впечатления и позитивни преживявания.


Комуникация и рисково поведение сред младите хора

В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ се проведоха в два дни дискусии с родителите на ученици от 8 и 9 клас на тема „Комуникация и рисково поведение сред младите хора“ с модератор ст.м.с. Мария Гиздовска, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“-Плевен. На родителите бяха раздадени информационни листовки „10 истини за наркотиците“, „Шестте заблуди на злоупотребяващия“ и „Признаци на ранното наркоманно поведение“.


        На 29.11.2018г. се осъществи първата дейност по проекта на ПГ по туризъм „Родители в действие“ –   дискусия на тема „ За по – добра комуникация“, подготвена от координатора на проекта г-жа Ваня Иванова.

     Ръководителят на проекта госпожа Малинка Маринова, директор на гимназията, поздрави родителите за активното им включване и се включи в ролевите игри.

     Госпожа Ваня Иванова започна тренинга  чрез интерактивни игри – асоциация и мозъчна атака и изясни същността на процеса общуване. За да намерят адекватни начини на общуване родители и учители участваха в рефлексия.

Формирането на нагласи при общуването чрез предаването и влиянието на различна информация се осъществи чрез групова работа.

      Бяха разгледани и конфликтите в поведението на младите, чрез проблемни ситуации и търсене на най-добро решение, за гледната точка на поколенията, а приказката на Хорхе Букай „Кокошката и патенцата“ обогати родителския репертоар във взаимоотношенията с децата.

      За придобиване на нови умения за по-леко разрешаване на конфликти и кризисни моменти в отношенията госпожа Анелия Илиева, модератор  по проекта, постави участниците: родители – учители – ученици в ситуативни игри. Те развиха умения за слушане и чуване на посланията на другите. Участниците се запознаха и с метода „Четири аспекта на съобщението“. В края на дискусията бе попълнена анкета за обратна връзка с родителите.


В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен стартира нов проект по                       

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ – 2018 г.

Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

ОБЩА ЦЕЛ: Да се създадат условия за взаимодействие с родители чрез организиране на дейности с цел привличането и ангажирането на родители към процеса на обхващане и задържане на учениците в училище.

Основна цел: Заедно учител и родител за всяко дете

Специфични подцели:

Привличане на родителите и учениците като активни участници в училищни инициативи и мероприятия

Изграждане на алтернативни форми на взаинодействие с родителската общност – създаване на родителски клуб „Родители в действие“

Повишаване на родителските знания и умения за намаляване на отпадащите от училище ученици чрез включване в тематични дискусии, обмяна на опит и мероприятия

През месец октомври започнаха и първите мероприятия в училището.