Мобилност 2018-2019

Испания 2019

Римини 2018

  О Б Я В А

В  рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 1 / ПОО с Харта за мобилност /, в Професионална гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов”, Плевен – стартира

Проект 2018-1-BG01-КА116-047207 Усъвършенстване на професионалните умения

Срок на проекта: юни 2018 – януари 2020 година.

Ръководител на проекта:  г-жа Малинка Маринова

Коoрдинатор  на  проекта: ст. учител Лидия  Филипова

Контактно лице на проекта: ст.учител Десислава Стоянова

Партньори по проекта са:

Spain:Granada, Cordoba

Europroyectos

Предстоящи процедури: Обучение на учениците преди мобилност

  1. Подаване на Заявление за участие в проект и Мотивационно писмо
    • Срок за подаване на Заявление за участие в проект и Мотивационно писмо: от 24.10.2018 до 31.10.2018
    • Заявление за участие в проект и Мотивационно писмо – подаване при г-жа Лидия Филипова и г-жа Десислава Стоянова
    • Класиране на подалите Заявление за участие в обучение преди мобилност по проект – от 05.11.2018 до 09.11.2018
    • Обявяване на резултатите от класирането за обучение по проекта : 12.11.2018
  2. Обучение на учениците в проекта: от 17.11.2018 до 09.03.2019г.

За проекта могат да кандидатстват ученици от 10 до 12 клас от следните професии:                    А/Организатор на туристическа агентска дейност

Б/ Екскурзовод

В/Изпълнител на термални процедури

Г/Хотелиер

Мобилностите са разделени в два потока както следва:

30 март 2019  – 13 април 2019  – Гранада

29 юни 2019 – 13 юли 2019 – Кордоба