Мобилност 2020-2021

           Професионална  гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен  подкрепя напълно  дейностите, свързани с интернационализацията на Европейското пространство за образование през  периода 2021-2027 в съответствие с Акредитацията за професионално образование „Еразъм+“. Училището ни участва в програмата от 2003 г. и се е доказало в администрирането на мобилностите с отлични резултати. Желанието ни е да  включим цялата училищна общност в дейностите на програмата  през периода 2021-2027 г. при спазването на Хартата за мобилност.

           На 14,15 и 16 октомври 2021 г.  в целия свят се провеждат дни на Еразъм+, обявени от  Европейската комисия.      

           В отбелязването на тези събития  днес – 14 октомври  се включи и  Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“- град Плевен.  Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната  мобилност и положителното въздействие на резултатите от програмата „Еразъм+“. В периода 2019-2021 година участваха 73 бенефициенти, от които 50 ученици и 8 придружаващи лица и 15 учители. Групите, които се  завръщаха, споделяха своите впечатления от проведените мобилности. В организациите-партньори  те създадоха нови контакти, спечелиха  приятели, придобиха  професионални компетенции и се запознаха с културата  и ценностите на редица европейски държави.

              В училището днес е  подредена изложба с информационни материали за  програмата и проведените мобилности,  презентация с резултатите и моменти от  практиката в реална работна среда на  участниците  в Италия  и  Португалия. Ученици и учители  споделиха интересни моменти и преживявания по време на мобилността.

            Директорът на гимназията  г-жа Малинка Маринова поздрави всички за високите резултати, както и екипа на проекта за професионализма при подготовката и реализирането на проектите. Участниците получиха  раница, която да използват  при други проекти и сертификатите Европас мобилност, които доказват придобитите  професионални  умения. На днешното събитие присъстваха и партньорите от ЦСОП „П. Р. Славейков“, които също бяха включени в една от мобилностите в гр. Виченца- Италия. Поздрав към всички  присъстващи поднесоха  учениците от  формация „Еразъм 21“ , които изпълниха танца „Мечти за бъдещето“ както и от   Александра Михайлова – ученичка от 10 б клас, която изпя песента „Нищо не ме спира“.

         Събитието беше  посетено от ученици и учители от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ при спазване на  противоепидемичните мерки.


ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA116-078371
НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН

Проектът „Усъвършенстване на професионалните умения“ по програма ЕРАЗЪМ + е насочен към две целеви групи:


УЧЕНИЦИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в четири потока:
Първи поток – гр. Брага, Португалия:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Организация на туризма и свободното време“
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 11.04.2021 – 24.04.2021г.

Втори поток – гр. Требон, Чехия:
6 ученици – Професия „Хотелиер“;
6 ученици – Професия „Изпълнител на термални процедури“;
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 27.06.2021 – 10.07.2021г.

Трети поток – гр. Дъблин, Ирландия:
6 ученици – Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
5 ученици – Професия „Екскурзовод“;
4 ученици – Професия „Сътрудник социални дейности“
• Продължителност на мобилността: 4 седмици, 20.06.2021 – 17.07.2021г.

Четвърти поток – гр. Будапеща, Унгария:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Екскурзовод“
• Продължителност на мобилността: 3 седмици, 22.08.2021 – 11.09.2021 г.


УЧИТЕЛИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в три целеви групи:


гр. Севиля, Испания – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 11.04.2021 – 17.04.2021г.

гр. Лайпциг, Германия – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 18.04.2021 – 24.04.2021г.

гр. Будапеща, Унгария – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 19.09.2021 – 25.09.2021г.

Подборът на учениците ще се осъществи на два етапа от комисия, назначена от директора на ПГ по туризъм:

 1. Подбор по документи
 2. Оценка на професионалната и езикова подготовка

I. ПО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Краен срок : 27.11.2020 г.

 1. Заявление (по образец) до комисията за подбор на бенефициенти за участие в мобилността, в което заявяват желанието си да бъдат включени в една от мобилностите по проекта.
 2. Мотивационно писмо
 3. Декларация за предоставяне на лични данни

Документите на кандидатите могат да се изтеглят от тук . Подписаните и сканирани документи се подават на имейл k.baramova@abv.bg или се предоставят на г-жа Камелия Баръмова, координатор по проекта.

II. ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

 1. Тест по английски език
 2. Тест за професионална подготовка
  Проектът за ученици ще се реализира на два етапа:
  I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – различава се по съдържание от задължителната подготовка в училище и се осъществява по предварително изготвени програми и график:
 3. Провеждане на онлайн курс по професионален английски език.
 4. Провеждане на професионална подготовка.
 5. Професионална и културна подготовка – развитие на професионални и меки умения, необходими за качественото провеждане на мобилността; запознаване с културните и исторически ценности на страната-домакин, спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особености и различия.

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Мобилностите ще се проведат по предварителна изготвена програма. Предвиждат се дейности, които съответстват на общите цели на проекта и дават възможност на участниците да постигнат необходимите резултати от обучението.
Документи за кандидатстване:
За ученици: /Изтеглете- ТУК/ Заявление за участие; Критерии за подбор; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на ученик
За учители: Заявление – /изтеглете от ТУК/; Критерии за подбор; Мотивационно писмо; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на учител