„Сладко хапни и движение направи“

На 26.04.2016 год. в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен се проведе кулинарна демонстрация на съвместно приготвени от ученици и родители здравословни ястия. Участниците в проекта „Сладко хапни и движение направи“ презентираха ястията и демонстрираха своите знания и умения за красива подредба на маса за гости.

Проведена бе приятелска футболна среща между синове и бащи, завършила с резултат 4:3 за татковците.

Чакаме реванш!

По проект „Сладко хапни и движение направи“, Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”, бе отбелязан 15 март – Международен ден на потребителя. Учениците изготвиха информационна табела, с която запознаха съучениците си с правата им като потребители, както и с полезна информация за хранителните продукти.  Снимки

Пролетта е време за засаждане на цветя и билки. С помощта на помощния персонал учениците засадиха различни билки в двора на училището.

В кабинета по сервиране бяха представени биопродукти и здравословни храни, като учениците се запознаха с ползите им за здравето на човека.

Проведе се и среща с лекар диетолог от РЗИ – Плевен, чиято цел бе да повиши информираността за здравословното хранене и значението на активната двигателна култура на човека.

Снимки

Във връзка с реализирането на дейностите по проекта „Сладко хапни и движение направи“ в ПГ по туризъм се проведе състезание по волейбол между класовете.

Учениците с интерес наблюдаваха демонстрация от своите връстници на тема „Култура на хранене и посрещане на гости“.

 

По проект „Сладко хапни и движение направи“ в ПГ по туризъм се изготви табло за визуална идентификация /рекламно пано/.

В екипа за работа по проекта се включиха класните ръководители на 9 – ти клас, учителите по ФВС, клубът „Медии и реклама“ към училището, които разработиха график на дейностите в Информационен бюлетин.

Проведе се анкета в класовете, участници в проекта, за установяване ниво на знания за здравословно хранене и двигателна активност.

 

 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ стартира Новата 2016 година  с нов успех – проектът „Сладко хапни и движение направи“ е класиран на второ място в страната в категория 9-ти – 12-ти клас.

Проектът на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен е един от 110-те проекта от цялата страна, допуснати до участие във втората фаза на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”, в който нашата гимназия е участвала.

Проектът „Сладко хапни и движение направи“ са включени учениците от 9-тите класове и техните родители. Екип за реализиране на проекта: Малинка Маринова – директор, Полина Богданова – координатор, Анелия Илиева – педагогически съветник, Иван Симов – учител по ФВС и класните ръководители: Мария Митовска – 9 А клас, Ани Цонева – 9 Б клас, Искра Илиева – 9 В клас и Мая Чернева – 9 Г клас