„Развитие на техническите и професионални умения“

П Р О Е К Т 

„Развитие на техническите и професионални умения“

Професионална гимназия по туризъм „ Алеко Константинов „ гр. Плевен  е партньор  по проект  „Развитие на техническите и професионални умения“ на полския Учебен център за продължаващо обучение в гр. Бялисток – Полша, финансиран по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 – „ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

В проекта участват партньори от шест  държави – Полша, Испания, България, Словения, Турция и Кипър….още

Виж презентация

Tурция

Полша

Кипър

кадис

Словения