„Изграждане в обучението на практически умения, новаторство и предприемачество като част от установените европейски рамки”

УМЕНИЯ  ПО  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НОВАТОРСТВО ЩЕ  ПРИДОБИЯТ УЧЕНИЦИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГРАД  ПЛЕВЕН В ИТАЛИЯ 

От 22.03.2015г. до 12.04.2015г. 20 ученици от 10 и 11 клас на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“- гр.Плевен, специалност „Екскурзоводско обслужване” и „Организация на хотелиерството” с интензивно изучаване на италиански език ще проведат производствена практика в гр. Сполето, провинция Умбрия, Италия. Участието се осъществява по  програма „ЕРАЗЪМ+”Ключова дейност 1 , Образователна  мобилност  за  граждани на тема: „Изграждане в обучението на практически умения, новаторство и предприемачество като част от установените европейски рамки” и е финансиран от Европейския съюз.Проектът е и поредна стъпка на сътрудничество между ПГ по туризъм и приемащата организация в Италия – AZZURA,  Societa Cooperativa Sociale, гр. Сполето.

Основна цел на предстоящата мобилност е повишаване на професионалните компетенции на учениците в областта на новаторството и предприемачеството чрез провеждане на практически занятия в подходяща работна среда и прилагането им в бъдеще, както и адаптиране към нови условия на пребиваване и работа. Ползвателите по проекта  ще работят в туристически обекти – хотел, ресторант и туристическа агенция, където ще имат възможност  за изграждане на умения и компетенции , отговарящи на международните стандарти и изисквания на Европейския съюз, както и за осъществяване на междукултурен диалог и усъвършенстване на езиковата си подготовка и комуникативни умения. Учениците ще посетят и училището по туризъм в гр. Сполето, където ще се запознаят със свои връстници и обменят добри практики в професионалната си подготовка.

По време на престоя е предвидена и богата културна програма – посещение на исторически забележителности, музеи, галерии, както и дестинации на световния туризъм – Рим и Флоренция, чрез което учениците ще се докоснат  до европейската култура и традиции.

Реализирането на проекта ще предостави достъп до продължаващо професионално обучение в страна от ЕС – водеща в туризма, ще спомогне за изучаване и усвояване на иновативни подходи в организацията на туристическото обслужване в различните му направления като част от установените европейски рамки.