Текущи проекти

 

Обичам моето училище

Училище посланик на Европейския парламент

Образование за утрешния ден

Еразъм +, “Усъвършенстване на професионалните умения” – Харта за мобилност

ОП Региони в растеж

НП “Заедно за всяко дете”

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

НП “Иновации в действие”