Текущи проекти

Ученически практики 2

Еразъм +, „Усъвършенстване на професионалните умения“ – Акредитация

Еразъм +, „Усъвършенстване на професионалните умения“ – Харта за мобилност

Обичам моето училище

Училище посланик на Европейския парламент

Образование за утрешния ден

ОП Региони в растеж

НП „Заедно за всяко дете“

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

НП „Иновации в действие“