Текущи проекти

Еразъм +, „Усъвършенстване на професионалните умения“ – Акредитация

Еразъм +, „Усъвършенстване на професионалните умения“ – Харта за мобилност

Обичам моето училище

Училище посланик на Европейския парламент

Образование за утрешния ден

ОП Региони в растеж

НП „Заедно за всяко дете“

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

НП „Иновации в действие“


Ученически практики фаза 2

Приложение № 1.1 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие