Tвоят час

2017/2018 учебна година

В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен стартира проект „Твоят час“.

Основна цел на проект BG05M20P001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I” е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. В нашето училище са създадени 7 клуба за ученици с обучителни затруднения и 12 клуба по интереси.

 

Клуб Категория Ръководител
Физика и астрономия Обучителни затруднения по физика и астрономия Пенка Мончева
И ха – ха Занимания по интереси Детелина Христова
Европейски хоризонти Занимания по интереси Камелия Баръмова
Азбукари Занимания по интереси Мария Митовска
Арт медии и реклама Занимания по интереси Мария Митовска
Биология + Обучителни затруднения по биология Полина Георгиева
Екскурзоводство и анимация Занимания по интереси Нуртен Реджова
Млад екскурзовод Занимания по интереси Петя Христова
Български език и литература Обучителни затруднения по БЕЛ Искра Илиева
Английски език в хотелиерството Обучителни затруднения по английски език Сашка Александрова
Аз знам повече за историята на българите Обучителни затруднения по история Елеонора Берова
България през вековете Обучителни затруднения по история Елеонора Берова
Българско хорце Зорница Борисова
Математика Обучителни затруднения по математика Ани Цонева
Виртуално пътешествие в Европа Занимания по интереси Снежанка Минчева
Млад предприемач Занимания по интереси Любомир Петков
Млад социален работник Занимания по интереси Ваня Пенкова
Волейболни надежди Занимания по интереси Иван Симов
Щастливеца Занимания по интереси Мария Митовска

Снимки