Осъществени проекти

• Международната награда на херцога на Единбург 2018-2020 г.

• Ученически практики – 2019 г.

• Развитие на селския туризъм в лозаро-винарски райони, Програма Леонардо да Винчи“, Севиля, Испания,2002 и 2003 г.
• Ново начало, 2003 и 2004 г.
• Проект tour.reg България 2004 -2007, Австрийско – български проект за насърчаване на туристическото образование в България
• Усъвършенстване на изпълнителските кадри в хотелиерското и ресторантьорско обслужване, 2005 – 2006 г. Програма „Леонардо да Винчи“ Севиля, Испания
• Квалификация и адаптация на младите туристически кадри в европейските реалности, Програма „Леонардо да Винчи“ Сполето, Италия 2007 – 2008 г.
• Квалификация на младите туристически кадри във фирми от бранша, работещи по европейски стандарти, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2008 г.
• Да разбираме Европа и хората в нея – учебна практика в ресторант, хотел и туристически организации във Виена, Програма „Леонардо да Винчи“, Австрия 2007 – 2008 г.
• Училището територия на екологични инициативи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Да направим училището привлекателно за младите хора“ 2008 г.
• Да се грижиш за природата, значи да обичаш себе си, Изградена зелена зона – алея за отдих в учлилищния двор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009 г.
• Повишаване на практическите знания и умения на бъдещите кадри в туризма Програма „Леонардо да Винчи“, Сполето, Италия 2009 – 2010 г.
• По пътя на доказания опит – дуална система, професионално обучение, наставничество“ Програма „Леонардо да Винчи“ Дрезден, Германия 2009 – 2010 г.
• Придобиване на практически умения и опит в австрийски туристически обекти
програма „Леонардо да Винчи“ 2013 г.
• Придобиване на практически умения и опит в австрийски туристически обекти Изграждане в обучението на практически умения, новаторство и предприемачество като част от установените европейски рамки програма „ЕРАЗЪМ+”,Ключова дейност 1 , гр. Сполето, провинция Умбрия, Италия 2014 – 2015 г.
• Изграждане в обучението на практически умения, новаторство и предприемачество като част от установените европейски рамки
• Трансгранично стратегическо партньорство за устойчив туризъм в гозападния и северозападния регион на долен Дунав Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
• Трансгранично партньорство Проект MEDIA програма „ЕРАЗЪМ+”,Ключова дейност 2 2014 – 2016 г. Партньори: Турция, Италия, Латвия, България, Проектът е награден с Европейски знак за качество от Рига, Брюксел, Европейска комисия София
• Проект MEDIA Да комуникираме Европа заедно 2012 г. Обучение по Гражданско образование за учители и ученици в Европейската комисия – Брюксел Да комуникираме Европа заедно Европа в нашето училище 2011-2014 г.
• Проект УСПЕХ – Да направим училището привлекателно за младите хора
2012 -2013 г. – 17 клуба, 204 ученици
2013 -2014 г. – 19 клуба, 256 ученици
2014 – 2015 г. – 16 клуба, 169 ученици
• Проект Ученически практики
• Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014 г.
• Национална програма „Модернизиране на системата на професионално образование“ 2007-2008 г.
• Изграждане на учебна кухня И закупуване на училищен автобус Национална програма на МОН 2011 – 2012 г.
• Модернизиране на професионалното образование Изграждане на зала за сервиране и зала по сомелиерство
• Национална програма на МОН Модернизиране на професионалното образование – Изграждане на учебна хотелска част и кабинет по туристическа агентска дейност
• Национална програма на МОН 2015 – 2016 г. Модернизиране на професионалното образование Изграждане на учебен кабинет по рехабилитация и спа процедури за новата специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ 2015 – 2016 г., Оборудване на фитнес зала
• Проект „Младежко доброволчество за превенция на рискови фактори сред младите хора “