„Модернизиране на системата на професионалното образование“

ОТКРИВАНЕ НА НОВ КАБИНЕТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГРАД ПЛЕВЕН СВЪРЗАН СЪС ЗДРАВНИЯ И РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ

На 20 01.2016 г. от 11 часа в сградата на ПГ по туризъм „Ал.Константинов“ гр.Плевен ще бъде открит  нов кабинет по НП  „Модернизиране на системата на професионалното  образование“ за 49 365 лв.на МОН, включващ ремонти дейности и оборудване свързано с рехабилитационни процедури и спа услуги.

Само за няколко години СПА индустрията в България направи гигантска  крачка  напред. Едва ли има  друг подотрасъл, който  да се развива с толкова  бурни  темпове и който да е насочен  към диверсифициране на  продукта, удължаване  на  сезона и  привличане на по-платежоспособни  туристи. След  промените, настъпили в страната във връзка с преминаването от централизирано  стопанство към пазарна икономика, се променя цялостно структурата и организацията  на балнеологичното лечение и все по-силно започва да се проявява тенденцията за насочване към уелнес и спа процедурите. На този етап липсват подготвени средни специалисти, които да обслужват   СПА центровете на  хотелите и да извършват  рехабилитационни и други  възстановителни дейности.

                           Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен бързо реагира на процесите, които се развиват в образованието и  на  постоянно  сменящите се  тенденции в  избора на  професия  или  специалност. В съвременните хотели все повече се разширява номенклатурата на допълнителните услуги,  които имат  профилактичен, лечебен и  възстановителен ефект върху  госта. До момента по НП „Модернизиране на системата на професионалното  образование“ имаме изградена учебна  кухня  за  практика на учениците  по  предмета  Организация и функциониране на кухня, учебна зала за сервиране, учебен бар,  хотелска  част  състояща се от 3  хотелски стаи за практика и прилежащ лоби бар. Към  допълнителните  дейности в хотела се отнасят СПА процедурите, за които е необходимо да  се  изгради  такъв  учебен СПА център. Той ще се използва за обучение  не само за учениците от специалността „Организация на хотелиерството“, но и от новата  специалност  „Извършване на  термални процедури в балнеологични  и  други възстановителни центрове“. Новият кабинет ще се използва и за обучение по учебните програми „Долекарска помощ“ и „Хигиена и неотложна медицинска помощ“ по специалността „Организация на туризма и свободното време“ и специалността „Екскурзоводско обслужване“ в 9 клас. Учениците от специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ в 9 клас ще използват кабинета по предмета „Анатомия, физиология и хигиена“.

Оборудването включва :хидромасаажна вана, мобилен ръчен тангентор, масажна кушетка ,масажен стол /стол на Кнед/- подходящ за извършване на релаксиращ масаж на гърба, раменете и врата, шведска стена, механичен  уред за раздвижване на китка, уред за раздвижване на глезенна става и други механични уреди за рехабилитация.Кабинетът е снабден с дидактични материали  като макети, табла и материали за ароматерапия. Съвременната материална база ще допринесе за добрата подготовка на първите средни специалисти по специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“като в обучението ще участват висококвалифицираните преподаватели от  Медицински университет гр.Плевен. Новият кабинет е нов момент в 20 годишната исторшия  на ПГ по туризъм гр.Плевен.

Ръководството на гимназията по туризъм кани всички представители на медиите да   открием заедно новият учебен  кабинет.

Снимки