Прием 2020/2021 година


ИНФОРМАЦИЯ
За осъществяване на ДПП през учебната 2020/2021 година на ученици в VIII-ми клас в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ град Плевен за попълване на незаетите места след трети етап както следва:
за специалност: „Организация на туризма и свободното време“ с разширено изучаване на английски език – 2 места;
за специалност : „Социална работа с деца и семейства в риск“ с разширено изучаване на английски език – 7 места
График относно подаване на документи.
Попълване на незаетите места от 04.08. до 10.09.2020г.;

Необходими документи за кандидатстване, съгласно чл. 70, ал. 3 на Наредба № 10 / 01.09.2016г.:
Заявление до директора;
Оригинал на Свидетелство за основно образование;
Оригинал на медицинско свидетелство.
Учениците подават изброените документи в училището от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

За повече информация:
Тел. 064/681- 907, 0879 881283


Oт днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв.

<<<<<ЛИНК С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПАРИЧНАТА ПОМОЩ>>>>>


Комисията по записване на ученици в I етап на класиране е с работно време от 7.30 часа до 16.30 без прекъсване.

График за прием 2020/2021 учебна година

За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание ТУК .

Българското училище е онова свято пространство, в което прекарваме дванадесет години от живота си, за да учим, да усвояваме знания и умения и да откриваме. Всички задачи, които си поставя училището, са свързани с бъдещето ни , а това да бъдем задружни и да работим в екип, научаваме само в училище.

Любимото школо е съкровищница, от която всеки взема толкова, колкото индивидуалните му възможности позволяват. А професионална гимназия по туризъм „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГР. ПЛЕВЕН показва, че хиляди успяват да вземат значително богатство от нея. Аз избрах да уча там, защото познанията ще ми дадат една добра реализация в желаната професия. Аз съм една от всички тези хиляди, които са успели и успяват през 24-годишната история на училището.

 Наградите на училището свидетелстват за качествата на учителския състав и за амбициите му не само да поддържа жив просветителския дух, но и да се разширява и усъвършенства професионалният опит. Наградите представляват доказателство за стремежа на преподавателите и учениците да съхраняват и развиват българското образование и култура.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГР. ПЛЕВЕН, успява не само да преодолее пространството на времето, но и да се развива съобразно съвременните изисквания. Специалностите в училището са модерни, актуални и търсени. Прекрасно е усещането да учиш в едно такова учебно заведение. Именно традициите създават усещане за дълг и отговорност. Амбициозните проекти на гимназията са свързани не само с широка гама от интереси в образованието, но и в културата и спорта. Високото качество на преподаване, разнообразните конкурси и състезания изграждат възможностите ни на личности.

Гордея се ,че учих в реномирано училище, което отговаря на съвременните изисквания. Избрах училище, което дава знания и умения и вече мога да видя резултата. Оттук започна моят старт и възможност сега да продължа образованието си във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” , Стопански факултет „Туризъм”. Тук надграждам знанията си и добивам нови,под зоркото око на компетентни преподаватели, с надеждата да стана толкова добра,и един ден и аз да предам своите знания като преподавател, натрупани в тези две учебни заведения. Длъжна съм да постигна това задължително ниво и да го отстоявам през целия си жизнен път. Защото да завършиш ПГ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛЕВЕН, е една представителна визитна картичка за всеки от нас и сигурен залог за бъдещата ни успешна реализация в професията и в живота.

Уважаеми седмокласници,

Не се замисляйте,

изберете училището което ще ви даде много знания и професионални умения. Напомням ви, че започва още една година от историята на ПГ ПО ТУРИЗЪМ -ПЛЕВЕН. Тя ще бъде различна, много по-успешна от предишните. Сега е наш ред да напишем историята й и да следваме дългогодишните й традиции. Сега е наш ред да оставим своята следа и принос, да запазим ценностите на гимназията и да ги предадем на идните поколения.

Не се притеснявайте, ако имате колебания относносно избора си да ме попитате за всички възможности, които биха ви предложили гимназията и добрите преподавателите в нея.


Обучение в ПГТ