План и програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

План за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи