Новини

Новини 2020-2021

С изложба и предизвикателство учениците от ПГ по туризъм “Алеко Константинов” отбелязват 24 февруари – Ден на розовата фланелкаСветовен ден за борба срещу тормоза в училище.
Психолозите твърдят, че рисуването успокоява. Отбележете този ден като рисувате. Просто нарисувайте лястовичка в този ден!

Екипът на Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”, гр. Плевен споделя с всички Вас обновения интериорен дизайн, осъществен с огромната подкрепа на
LightSource Charity
.Уведомяваме  всички класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование,че олимпиадата ще се проведе в ПГ по туризъм “Алеко Константинов” – ет.3 на 21.02.2021 година. Учениците  трябва да се явят в 8.30 часа с документ за самоличност и лични предпазни средства. Успех на всички!


Медицински университет-Плевен стартира нова инициатива – виртуални срещи в помощ на кандидат-студентите. На тях ще представим възможностите за обучение, които предлага университетът, и начините за кандидатстване.

За повече информация посетете <<<линка>>>.Документи за стипендия

Уважаеми родители и ученици,

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 8. до 12.  клас  при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12.клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –   присъствено се обучават учениците от 10 и 11. клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12.класклас

Начало на занятията, присъствени и в ОРЕС  – 8.00 часа .

Занятията да се провеждат в съответствие с приетите в ПГ по туризъм Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

2. Учебните занятия по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки:

– задължително носене на защитна маска за лице;

– спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м;

– недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други).

 – да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

Останалите часове за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове – 40 минути, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021г.


Уважаеми ученици и  родители,Уведомяваме ви, че  от 4.01.2021 до 31.01.2021 год. продължаваме обучение в електронна средасъгласно Заповед  №РД 09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката.Обучението за първа смяна започва в 8.00 часа, а за втора от 13.00 часа   при спазване наседмичното разписание за деня.При настъпили промени ше бъдете уведомени от класните ръководители чрез ел.дневник.Честита Нова година!Нека бъде изпълнена с много здраве,  успехи, вяра и надежда! 


Клуб „Европейски посланици ви поздравява с предстоящите светли празници!

Бъдете здрави, дръзновени и благословени!!!

Ученическият съвет при ПГ по туризъм “Алеко Константинов” пожелава на всички весели празници и щастлива Нова година!

СЪОБЩЕНИЕ
 
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
 
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
 
С цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, и Заповед № РД 16 – 218/27.11.2020 г. на директора ви уведомяваме, че от 30.11.2020 година до 21.12.2020 г. включително учениците ще се обучават в електронна среда.
Спазва се седмичното разписание за първия учебен срок по дни и часове.
Продължителността на часовете в дистанционно обучение е 30 минути.
 
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
 

По повод предстоящия празник „Ден на християнското семейство“ – 21 ноември, учениците от клуб „Краезнание“ искат да представят своите разсъждения, мисли и преживявания, свързани с тежките времена, в които живеем и последиците от една пандемия –  Ковид -19. Как това се отразява на нашите взаимоотношения в семейството? Нашето послание на учениците от клуб „ Краезнание“  към всички хора е: „Уважавайте се, ценете семейството, бъдете здрави и се пазете!“

Един  различен ден

             Важен ден за всяко християнско семейство е Празникът на християнското семейство, когато родители и деца отиват заедно на църква, за да си припомнят защо е важен 21-ви ноември. Възрастните  възпитават своите деца в благочестие и вяра, в послушание на родителите си и чистота на нравите. Покрай тазгодишните обстоятелства на епидемична обстановка, в традицията на този празник добавяме и нещо още по-специално и много по-ценно – сплотеност. Това, което през другото време от годината нехайно изпускаме и забравяме. Защо има смисъл да бъдем единни, не само на 21-ви ноември, но всеки ден?

Отделете малко време да се огледате наоколо вкъщи. Кой играе игри на компютъра, кой гледа мач на телевизора, кой е в кухнята и готви или пък чете някоя книга… Същото скучно, повтарящо се ежедневие. Но всички са здрави.

 Сега си представете разединено семейство с един болен от тях. Как мислите, че ще постъпят близките му? Възрастните ще се разтревожат и направят всичко по силите си, за да помогнат, но малките деца ще поседят и ще пожелаят бързо оздравяване, за да се върнат бързо към игрите. А къде идва подкрепата, вярата, която е най-важна за болния човек? При разединеното семейство такава няма да открие. Обединявайки се, могат да внесат повече светлина във всяко едно нещо. Вярата помага най-много, а любовта е най-вече тайната съставка към рецептата. Така е и с вашето семейство. Сега щом се огледа и видя, че всички са покрай теб, би могъл да отидеш и да им дадеш прегръдка. Както на празника си напомняме тези ценности, така и всеки ден трябва да ги прилагаме в действия. Да покажем на близките си, че ги обичаме, ценим и благославяме.

                                                                          Евелина Петрова, 11 а

творчество на Яна- Мария Иванова – 10 в класПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA116-078371
НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН

Проектът „Усъвършенстване на професионалните умения“ по програма ЕРАЗЪМ + е насочен към две целеви групи:


УЧЕНИЦИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в четири потока:
Първи поток – гр. Брага, Португалия:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Организация на туризма и свободното време“
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 11.04.2021 – 24.04.2021г.

Втори поток – гр. Требон, Чехия:
6 ученици – Професия „Хотелиер“;
6 ученици – Професия „Изпълнител на термални процедури“;
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 27.06.2021 – 10.07.2021г.

Трети поток – гр. Дъблин, Ирландия:
6 ученици – Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
5 ученици – Професия „Екскурзовод“;
4 ученици – Професия „Сътрудник социални дейности“
• Продължителност на мобилността: 4 седмици, 20.06.2021 – 17.07.2021г.

Четвърти поток – гр. Будапеща, Унгария:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Екскурзовод“
• Продължителност на мобилността: 3 седмици, 22.08.2021 – 11.09.2021 г.


УЧИТЕЛИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в три целеви групи:


гр. Севиля, Испания – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 11.04.2021 – 17.04.2021г.

гр. Лайпциг, Германия – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 18.04.2021 – 24.04.2021г.

гр. Будапеща, Унгария – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 19.09.2021 – 25.09.2021г.

Подборът на учениците ще се осъществи на два етапа от комисия, назначена от директора на ПГ по туризъм:

 1. Подбор по документи
 2. Оценка на професионалната и езикова подготовка

I. ПО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Краен срок : 27.11.2020 г.

 1. Заявление (по образец) до комисията за подбор на бенефициенти за участие в мобилността, в което заявяват желанието си да бъдат включени в една от мобилностите по проекта.
 2. Мотивационно писмо
 3. Декларация за предоставяне на лични данни

Документите на кандидатите могат да се изтеглят от тук . Подписаните и сканирани документи се подават на имейл k.baramova@abv.bg или се предоставят на г-жа Камелия Баръмова, координатор по проекта.

II. ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

 1. Тест по английски език
 2. Тест за професионална подготовка
  Проектът за ученици ще се реализира на два етапа:
  I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – различава се по съдържание от задължителната подготовка в училище и се осъществява по предварително изготвени програми и график:
 3. Провеждане на онлайн курс по професионален английски език.
 4. Провеждане на професионална подготовка.
 5. Професионална и културна подготовка – развитие на професионални и меки умения, необходими за качественото провеждане на мобилността; запознаване с културните и исторически ценности на страната-домакин, спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особености и различия.

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Мобилностите ще се проведат по предварителна изготвена програма. Предвиждат се дейности, които съответстват на общите цели на проекта и дават възможност на участниците да постигнат необходимите резултати от обучението.
Документи за кандидатстване:
За ученици: /Изтеглете- ТУК/ Заявление за участие; Критерии за подбор; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на ученик
За учители: Заявление – /изтеглете от ТУК/; Критерии за подбор; Мотивационно писмо; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на учител
Уведомяваме  всички ученици, че  от 16.11.2020 до 22.11.2020 година се преминава към обучение от разстояние в електронна среда . Ще бъде използвана отново платформата Microsoft teams при утвърдения график.
Уведомяваме  всички ученици, че  от 12.11.2020 година се възстановява учебния процес в училище.


Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” се включи в “Европейска седмица на професионалните умения” – 09-13 ноември 2020 г. Приложено в презентациите може да се запознаете със специалностите и провеждането на практиката в хотелите на ф-ма Фортис АД.

Специалности

Фортис АД


>>>>>>>>>>>>Познавате ли будителите?<<<<<<<<<<<<

Будители – Българското възраждане

Уважаеми   учители и ученици!
Поздравявам ви с Деня на  народните будители!Нека  си спомним за тези хора и за великите им дела, за саможертвата в името на образователното дело.И днес българското училище  остава храм на просвещението, където учителите успешно продължават  делото на будителите и се превръщатв техни последователи.Вие уважаеми учители  не преставате да държите будно съзнанието на младото поколение. Обогатявaйте техните знания и копнеж към нови хоризонти и съхранете българския дух и за тези след нас.Пожелавам ви здраве, вдъхновение, вяра и надежда в трудната ни задача да бъдем будители на новото време!Честит празник!


Уважаеми ученици и родители,
от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително, ПГ по туризъм “Алеко Константинов” преминава към обучение в електронна среда от разстояние в платформата “Microsoft Teams”. Спазва се утвърденото седмично разписание за I и II смяна, като се променя графикът за провеждане на учебните часове, както следва:


02.11.2020 година – неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН, Ви уведомявамe, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.


На 22.10.2020 г. в клуб „Кариера“ бе проведено обучение на тема „EURES мрежа“, организирано от педагогическият съветник А.Илиева, съвместно с Бюро по труда, гр. Плевен. Възможностите на EURES  мрежа и предлаганите услуги бяха представени от старши експерт М. Кънева от Бюро по труда пред учениците от 12 Г клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ с ръководител И. Росманова.

    Учениците имаха практическа дейност с портал Eures – Европейският портал за трудова мобилност. Това е мрежа от служби по заетост, която обхваща всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Обиденено кралство. Основната цел е подпомагане на мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на съдействие.


Вегетарианско суши и кулинарни шотове – специалитети от възпитаниците на Гимназия по туризъм – Плевен


Седмицата на добрата храна


Още един “Зелен ден” в ПГ по туризъм Плевен в подкрепа на достъпа до добрата храна!! Лъчезарните 11а превърнаха учебната си практика в полезно и приятно “зелено приключение


..С нова, свежа доза “зелено настроение” премина и днес участието на ПГ по туризъм Плевен в поредицата от инициативи, посветени на Достъпа до добра храна! Посланието на зеления ни картон: “Да се храним от земята на България” !!! Учениците- хотелиери от 11 клас се срещнаха с госпожа Малинка Колева, главен агро експерт в “ПР Инвест” ЕООД- водещ селскостопански производител от региона (база Търнене), за да беседват по въпросите, свързани с “пътя” на хляба, плодородието на българските земи, чистото земеделие и полезната ДОБРА ХРАНА на трапезата ни! Енергични и винаги готови да разчупят шаблона, 12а използваха часовете за учебна практика в хотела, за да направят “мост” със своите съученици и приготвиха вкусни хлебчета по стара местна рецепта, елегантно комбинирани с мус от пилешки дробчета и ароматни треви. Госпожа Малинка Маринова-директор на гимназията, отправи своето “смарт послание” към възпитаниците : “Ние, отговорните българи, никога не трябва да късаме връзката си със земята, нека да я пазим, да я обработваме разумно и с мисъл за следващите поколения! “


В ПГ по туризъм Плевен “Зелената вълна” на ДОСТЪПА ДО ДОБРАТА ХРАНА продължава!!! 🥰😊❤️ Брилянтните професионалисти Янко Янчев и Станимир Донев превърнаха практическите занятия в “Зеленовативна кулинарна работилница” с участието на неуморните 12а. Резултатът: топли милинки със сушен домат и билки, фин, деликатен фюжън шот от сезонни плодове и зеленчуци+млечни продукти от региона!! Специални гости на днешната ни “зелена” изява бяха невероятните семейство Цанови, био-производители на ябълки от сорт “Флорина” във фамилните овощни градини в с. Опанец, плевенско. Няколко даша от техния “жив оцет” превърнаха нашите изделия в незабравимо кулинарно удоволствие! Благодарим на Дани (Даниел Цанов) за перфектната презентация на фирмената продукция и затова, че сподели с нас “Зеления” картон в името на добрата кауза. Благодарим и на представителите на община Плевен, които уважиха нашата инициатива и заедно изпратихме посланията на “Зеления картон”! 😊🥰


10 октомври, на този ден българските архивисти отбелязват своя професионален празник.По този повод днес в изложбената зала на Държавен архив Плевен сред част от най новите дарения бяха връчени традиционните годишни награди в три категории. В категория “Приятел на архива за 2019 г”.,имаше няколко номинации.За дългогодишното участие в перфектния избор,подготовка, обработка и подреждане на няколко тематични изложби както на местна, така и на държавно ниво с архивни материали, безапелационно грамотата бе присъдена на ПГ по туризъм “Алеко Константинов”Плевен.Наградата бе връчена на директора на ПГ по туризъм “Алеко Константинов” Малинка Маринова от началника на отдел “Държавен архив” Плевен Маринела Йорданова. Г-жа МАРИНОВА благодари на Държавен архив Плевен за предоставената възможност на ученици от ПГ по туризъм да участват в тези значими проекти.Това е доказателство за прекрасното партньорство между двете институции.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК


При тържествена обстановка днес във военния клуб в Плевен бяха отличени български граждани, училища и читалища за активно участие в отбелязването на 75 години от Втората световна война.Проявата бе организирана от Съюза на ветераните от войните в България – Плевен с председател полковник Иван Смарандов. Със заповед на министъра на отбраната с юбилеен медал “75 от Втората световна война” бе удостоена и г-жа МАЛИНКА МАРИНОВА директор на ПГ по туризъм “Алеко Константинов”Плевен.ЧЕСТИТО.

При тържествена обстановка днес във военния клуб в Плевен бяха отличени български граждани, училища и читалища за…

Публикувахте от Ianko Iantchev в Четвъртък, 8 октомври 2020 г.

От 16.9.2020 стартира класна стая на открито в двора на училището. Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”, гр. Плевен. Учениците с ентусиазъм приеха идеята. Ангажираността по време на часовете се повиши многократно. Учениците с удоволствие се наслаждават на часовете на открито.


На 11 септември 2020 г. в Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен бяха отличени 39 младежи, постигнали бронзово ниво на Международната награда на херцога на Единбург в България. Любомира Велчева, изпълнителен директор на Наградата в България лично връчи значки и сертификати на младежите, които през последните шест месеца са преминали през програмата и са развили ключови житейски и лидерски умения. 

Ученици от професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”, гр. Плевен, се включиха в церемонията по награждаването. Предстои им защита на сребърно ниво. Да им пожелаем успех и попътен вятър в приключението, наречено “Наградата”.

Как протече цялата церемония и подробностите, свързани с нея, може да прочетете тук.


Инициатива: Книга вместо букет в първия учебен ден

Уважаеми родители и ученици,

приканваме Ви да се включите в инициативата “Купи 1 книга. Дари я на своето училище”, зад която стои идеята на 15 септември – първия учебен ден учениците да донесат в училище книга вместо букет с цветя.

С този символичен акт те ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще дадат своя принос към училищния живот и  допринесат за създаването на класни библиотеки – всеки клас ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите ученици.


Правила за поведение при COVID-19


СЪОБЩЕНИЕ

Откриването на учебната година за учениците от 8 клас на ПГ по туризъм “Алеко Константинов”
град Плевен ще се състои от 9.00 часа в двора на училището.
За другите ученици ще се спазва следния график:

ГРАФИК ЗА 15.09.2020
8 КЛАС – 09:00-10:30
9 КЛАС – 09:30-10:30- КОРПУС 2
10 КЛАС – 10:45-11:45
11 КЛАС – 10:45-11:45- КОРПУС 2
12 КЛАС – 12:00-13:00


Уведомяваме всички родители на новоприетите ученици в 8 клас,че на 10.09.2020 година от 18 часа ще се  проведе  родителска среща в сградатана ПГ по туризъм – Плевен.  

Във  връзка с епидемичната обстановка  и спазване на правилата за безопасност на родителската среща  ще  присъства само  един родител. Същият влиза в училището с маска и спазва  правилата за дезинфекция.                                                                        

от ръководството


От учебната 2020-2021 година, Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” преминава изцяло на електронен дневник. Платформата, която ще се използва е на “Школо“.