Международната награда на херцога на Единбург

Приключенско пътуване 2019


Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” се включва с участие в “Наградата”.