Мобилност 2019-2020


Викторина за Деня на Европа

Дни преди отбелязването на деня на Деня на Европа -9 май в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен,  започна информационна кампания за институциите на ЕС, за ценностите, за това, какво е направил ЕС за нашия град и регион. Кратка информация беше залепена по вратите на класните стаи, а във фоайето на училището бяха поставени множество постери с информация. На 9 май – Денят на Европа, младши посланиците на ЕП и техните ръководители организираха викторина, в която се включиха ученици от 8 до 11 клас. Най – активните получиха награди. Основен акцент във викторината бяха предстоящите Евроизбори и необходимостта от информиран избор. Учениците бяха изключително ентусиазирани, с много нови идеи и пожелаха отново да се проведе празник на ЕС.


Младежкия екип „Европа“ към Представителството на Европейската Комисия гостуват на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен
Отбелязването на деня на Деня на Европа -9 май в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, започна  още на 7 май, когато по покана на младшите посланици на ЕП, в училището гостуваха представители на Младежкия екип „Европа“ към Представителството на Европейската Комисия. Студентките от Софийския университет, факултет  по Европеистика – Александра Ваковска и Росица Лилова, представиха изключително интересна презентация на тема „Европейски избори“. Презентацията предизвика множество въпроси сред присъстващите ученици, много от които вече с право на глас в предстоящите Европейски избори. В очерталата се дискусия любезните и високо информирани гости отговориха на всички поставени им въпроси и предразположиха учениците към активно участие в Европейските изборите и осъзнаване на необходимостта от изразяване на позиция по въпроси свързани с тяхното бъдеще.


                На 09.05.2019г.  в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен ученици и учители смениха своите роли. Това бе Денят на ученическото самоуправление, в който се включиха ученици от 8 до 11. клас и се проведе за поредна година в гимназията. Те се потопиха в атмосферата на училищния живот, като за един ден поеха задълженията на директор, заместник-директори, учители, педагогически съветник  и служители, запознавайки се със спецификата и отговорностите на съответната длъжност в реални условия. Денят премина с много настроение и емоции, като единодушно всички изразиха мнение, че учителската професия е трудна и отговорна. Заставайки от „другата страна“, учениците разбраха колко е важна дисциплината и добрите взаимоотношения учител-ученик за постигане ефективност на учебния час.