Креативни учители

На 25.2.2019 г. се проведе открит урок на тема “Свойство на ъглополовящите в триъгълник”. Учениците от 9а и 9б клас, под ръководството на инж. Евгени Христов, доказаха теоремата и опитно установиха верността ѝ. За целта използваха кибритени клечки. Основната идея на урока е създаване на визуални, аудиални и кинестетични асоциации в учениците за трайно запомняне и осмисляне на учебния материал.