Информация за Covid-19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Правила за поведение при COVID-19

https://www.facebook.com/okodavidi/videos/528569804749022/?t=14

Превенция срещу Covid-19


https://www.facebook.com/Ucha.se/videos/146328196721651/

Информация за Covid-19 -Презентация на Power Point.