За училището


Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – град Плевен е училище  с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма, създадено през 1996 г. От 2019 г. е иновативно училище.

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”- гр. Плевен   подготвя средни изпълнителски кадри за туристическата индустрия. То се утвърди като проспериращо учебно заведение. В момента се обучават 443 ученици в 19 паралелки със следните професии: Хотелиер, Организатор на туристическа агентска дейност, Екскурзовод, Изпълнител на термални процедури, Сътрудник социални дейности. В училището се изучават английски, немски, испански и руски език.

Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен има своя маркетингова стратегия и политика и това е благодарение на членството й в Асоциацията на Кембридж училищата, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, в Консултативния съвет по туризъм към Община Плевен, както и участието на училището в различни проекти на ЕС. Членството на директора  в Междуведомствения съвет за кадрите в туризма към Министерството на туризма дава възможност да прави реална преценка за необходимите кадри  в сферата на туризма не само в регионален, но и в национален мащаб. За тези 26 години гимназията има реализирани над 30 проекта и в момента работи по 2 проекта на програма „Еразъм+“.. Професионална гимназия по туризъм – гр. Плевен участва и в образователната инициатива Програма за училища посланици на Европейския парламент.

Училището разполага с богата материално-техническа база. Оборудвани са специализирани кабинети по сервиране, барманство, сомелиерство и учебна кухня по НП „Модернизация на образованието“, учебна хотелска рецепция, учебен хотелски апартамент и учебен лоби бар, два компютърни кабинета, кабинет по организация на туризма и свободното време. Модерният кабинет по рехабилитация и спа процедури  се използва за обучението по  специалността Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове. За кариерното ориентиране на учениците e изграден  и оборудван  Клуб „Кариера“. На учениците се предлага общежитие с 40 места с много добри условия и модерно обзавеждане. 

Професионална гимназия по туризъм гарантира качествено професионално образование и обучение, тъй като притежава модерна учебна база,  използва иновативни подходи, прилага добри практики, въвежда новости. В училището работят учители с много добра педагогическа и професионална квалификация.

Химн на училището:

Адрес: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ 100:
тел. директор/ факс: 064/ 68-10-20
Заместник – директор: сл. тел. +359 879 881 281
тел. счетоводство: 064/ 68-19-07
е-mail: turteh@abv.bg