Педагогически специалисти

Български език и литература 
Ваня Лазарова
Мария Митовска
Искра Илиева
Английски език
Албена Камбурова
Десислава Стоянова
Румен Динев
Мира Кунева
Мария Петранова
Немски език 
Ваня Янчева
Руски език
Катрин Димитрова
Испански език
Зорница Борисова
Ренета Йорданова
Математика
Евгени Христов
Пенка Мончева
Полина Борисова
Информатика и ИТ
Марияна Цветанова
История
Елеонора Берова
Философия
Камелия Баръмова
Биология
Полина Богданова
Химия
Ваня Иванова – Банчева
Физика
Пенка Мончева
География и география на туризма
Ваня Джамбазова
Физическо възпитание и спорт
Иван Симов
Станислав Монов

Професионална подготовка

 • Малинка Маринова
 • Йорданка Вълчева
 • Янко Янчев
 • Десислава Маринова
 • Петя Христова
 • Мая Маркова
 • Нуртен Реджова
 • Николинка Личева
 • Пламен Петков
 • Любомир Петков
 • Станимир Донев
 • Йоана Панова
 • Искра Росманова

Педагогически съветник:

Анелия Илиева

Възпитатели:

Детелина Христова

Гергана Костова

Пламен Ангелов