Класни ръководители

8A – Ваня Янчева
8Б – Десислава Маринова
8В – Станислав Монов
8Г – Ренета Йорданова
9А – Пенка Мончева
9Б – Нуртен Реджова
9В – Петя Христова
9Г – Десислава Стоянова
10А – Албена Камбурова
10Б – Мария Петранова
10В – Мая Маркова
10Г – Полина Богданова
11А – Елеонора Берова
11Б – Станимир Донев
11В – Евгени Христов
11Г – Ваня Иванова
12А – Катрин Димитрова
12Б – Иван Симов
12В – Зорница Борисова