GDPR

Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет 2019 г.


Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Вътрешни правила на защита на личните данни

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни в ПГТ

Длъжностното лице за защита на данните в ПГ по туризъм „Ал.Константинов“ е
адв. Елена Иванова Златева,  имейл  – ezlateva@dir.bg,  тел.088 203 0565