Новини 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Ръководството на Професионална гимназия по туризъм „Ал.Константинов“ гр. Плевен информира всички семейства, чиито деца са записани за първи път в 8. клас на държавно или общинско училище, че имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семейството при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление – декларация. В случаите, в коитодирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 • удостоверение, че детето (децата) е записано за ученик в 8 клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на ученика в 8 клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 год.

Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, ученика не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебните занятия.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас е 3121, е достъпна през Сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, „Заяви еУслуга, Агенция за социално подпомагане.

Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подадетелят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАУЕ – 070020341, help@e-gov.bg.


Свободни места след трети етап на класиране за VIII клас

специалност Организация на туризма и свободното време – 2 места

Срок за подаване на документите – 10.09.2021г.

Необходими документи:

1) Оригинал на Свидетелство за основно образование

2) Оригинал на медицинска картаПандемията наложи промяна на жизнените планове във всички области на живота. Тя не подмина и изпъстрените с многобройни мобилности в различни страни и с различни партньори, проекти на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен.

Прекъснатият поради пандемията проект от 2019 година „Усъвършенстване на професионалните умения“ , с реализирана само една мобилност, днес продължи своя успешен ход с началото на четири седмичния стаж на учениците  от училището в световно известния италиански курорт Римини. Нашите прекрасни млади хора ще усвояват знания и умения в областта на туризма в едни от най-реномираните хотели, ресторанти и туристически агенции на  града. Целият колектив на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен им пожелава спорна работа, много емоции и усъвършенстване на професионалните им умения. Върнете се в България с неугасим младежки ентусиазъм и покорявайте върхове в туристическия бранш!


Презентация на мобилност в Римини


Информация за прием 2021/2022 – Регионално управление на образованието Плевен


Инструкция за кандидатстване


.

От 27.06. до 30.06. 2021 г. ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен беше домакин по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН, като наши партньори бяха учители и ученици от ПГ по икономика и туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”- гр. Петрич и ПГ „Г. С. Раковски” – гр. Костенец. В рамките на тези дни гостите наблюдаваха дейности и мероприятия по трите направления на иновацията по проект „Иновативно училище“.

Учители и ученици от трите училища участваха в иновативен интердисциплинарен урок по математика, музика и изобразително изкуство на тема „Математика от бабиния скрин”- един своеобразен начин учениците да откриват видовете симетрия и еднаквости в орнаментите, закодираните посланията от създателите на българската шевица. Учениците от 8 в клас, специалност „Рекламна графика“ под ръководството на Полина Борисова- преподавател по математика търсеха закономерностите във фигурите и елементите в бродерията. Преподавателят по музика – Зорница Борисова – представи значението на символите и съчетанието на цветовете в отделните орнаменти, а в края на часа бяха напътствани от Ваня Иванова – преподавател по изобразително изкуство, да създадат свои схеми на шевици. Вдъхновени от красотата на българското, урокът премина емоционално, вълнуващо, запомнящо се и завърши с традиционен северняшки танц, изпълнен от ученички от клуб по народни танци „Алеко пее и танцува” към ПГ по туризъм ”Ал. Константинов”. Участниците получиха за спомен книгоразделители, избродирани ръчно с българска шевица от ученици на гимназията. Гости на събитието бяха г-жа Снежана Георгиева – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието – гр. Плевен и г-жа Таня Цветанова – наш родител и колега по математика от ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен.

Гостите наблюдаваха иновативен урок по професионална подготовка – „Прилагане на професионалния софтуер КЛОК в обучението по хотелиерство”с участието на д-р Христо Христозов – ръководител ХВХ Консулт Проактивен Персонал, Председател на организационния комитет на международната конференция „Смарттуризъм“, член на борда на директорите на Lighthouse Golf&Spa Resor.

Гостите изгледаха и учебен филм, чрез който се запознаха и с третото направление на иновацията – извънкласни дейности с деца със СОП, които се обучават в Център за специални образователни потребности „П.Р.Славейков” гр. Плевен.

В рамките на обмена се проведоха кръгла маса на тема „Иновациите – фактор за повишаване на професионалните умения и компетентности” и Уъркшоп с учениците от трите училища под наслов „Общуване с Усмивка”. Младите хора се докоснаха до семейните и училищните ценности и показаха умения за работа в екип чрез неформално общуване в позитивна образователна среда.

Културната програма включваше посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, където за гостите бе изнесена беседа от ученици на ПГ по туризъм гр. Плевен от специалност „Екскурзоводско обслужване“, която предизвика интерес и заслужени признания за добрата професионална подготовка.

Гостите посетиха и Творителницата на Джими – „О Писменехъ”, където се запознаха с материалите и средствата, начините на писане преди откриване на хартията, производството на ръчна хартия и Гутенбурговата преса.

За нас, колектива на ПГ по туризъм „Алеко Константинов”, беше чест и удоволствие да бъдем домакини на НП „Иновации в действие“, а усмивките и ласкавите думи на колегите от Петрич и Костенец и техните възпитаници остават мил спомен завинаги.


От 09.06.2021г. до 11.06.2021г.  учители и ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен посетиха своите партньори по НП „Иновации в действие“ – иновативна ПГ по икономика и туризъм  „Проф. Д-р Асен Златаров”- гр. Петрич. Заедно с нас гости на гимназията бяха и представители на ПГ “П.Р.Славейков“- гр. Якоруда.

В първия ден след топлото посрещане домакините представиха иновативен урок на тема Националната идея – проекции във времето.

Урокът започна с песента „Къде си, вярна ти любов народна?“ и продължи с рецитал, посветен на националната идея и българския дух. Златаровци показаха – в думи, образи, песни, символи, че историята помни – и страданието, и въставането. Наблюдавахме една модерна интерпретация на възрожденското послание към нашето време, замислена и осъществена от старши учителите по български език и литература д-р Бистра Таракова, Марияна Китанова и старши учителя по история и цивилизации Иво Точевски, в която бяха включени образователни продукти, изработени в резултат на изследователска работа на ученически екипи. Емоционален финал на иновативния урок „Националната идея – проекции във времето“ постави песента „Една българска роза“.

Вторият ден наблюдавахме учебна работилница под мотото „Възраждането строи мостове“. В нея участваха ученици и от трите училища, които бяха разделени на учебни екипи на случаен принцип. Работата им премина през две предизвикателства: екипно решаване на електронен тест и мозъчна атака за аналитично четене и тълкуване на възрожденски публицистични текстове. По емоционален и вълнуващ начин екипите презентираха наблюденията си върху текста по определен регламент.На 24.06.2021г. се чества християнският обичай „Еньовден“. Според поверието билките имат  най-голяма лечебна сила. Точно този ден избраха учениците от клуб „ Краезнание“ , за да ни върнат по стара българска традиция  назад във времето и ни представиха „ Вечеринка“. Сладката раздумка се състоя в РИМ-гр. Плевен с любезното съдействие на етнограф г-жа Димана Димчева.  Баба Лили  ни разказа истинска българска приказка от плевенския край, а гост на събтието беше г-жа Маринова-директор на ПГ по туризъм „ Алеко Константинов“ гр. Плевен .

„ Вечеринка“ премина под звуците на автентична българска музика от Северозападна България, поговорки , гатанки и броилки от този край. Девойките от клуба показаха завидни домакински умения и ръкоделия , а един момък представи родословното дърво на своето семейство.


На 22 юни, в деня на посрещането на астрономическото лято, участниците в клуба по интереси «Пътешественик» от VIII „б“ клас с ръководител Нуртен Реджова посетиха фермата за водни лилии.

Темата е с название  „В царството на водните лилии“, което е отличен завършек на дейностите на клуба за учебната 2020/2021  година.

Учениците се потопиха в красотата на природата. Видяха редки екзотичните цветя  и редки водни лилии, т.н. още „водни рози“, като: „бяла водна лилия – алба“, „ароматна водна лилия – одората“ и най-красивата и впечатляващата – „черната принцеса“.  Пътуването до фермата за водни лилии се осъществи със съдействието на родител Валерия Хитова, мениджър на ТА „ВИП турс“. Гост на мероприятието беше госпожа Мария Петранова, ст. учител по английски език.


Официалното връчване на дипломите на 12 клас ще се проведе на 21.6.2021 от 11.00 в двора на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен.


Уведомяваме всички зрелостници, че могат да си видят писмените работи от ДЗИ в електронен вариант в училище в присъствието на Училищната зрелостна комисия в периода от 9.6.2021 до 1.6.2021 г. от 9.00 до 12.00 часа.


Магията на словото

В навечерието на един от най- светлите български празници- 24. май, учениците  от 8.“Б“ клас, придружени от преподавателите по БЕЛ М.Митовска и И.Илиева взеха участие в срещата разговор с писателката Неда Антонова. „Как  се ражда една книга, къде е границата между истината и въображението,колко време зрее една идея, за да се превърне в книга“-на тези и други въпроси , свързани с процеса на писане , търсиха отговор  гостите на събитието. Неда Антонова представи пред публиката новия си роман „Безмълвие“, посветен на Отец Паисий. Провокативна, различна гледна точка към онези тъмни времена , белязали възраждането на един народ. „Надяваме се, че това няма да е последната ни среща“- с тези думи екипът на ПГТ „Ал. Константинов“ поднесе поздравленията си на Неда Антонова.Малки крачки към големия успех!

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов град Плевен участва в Националните състезания по професии, организирани от Министерство на образованието и науката, които се проведоха между 13 и 15 май 2021 г. В Интер Експо център град София.

Ивайло Йолов, ученик от 11 Б клас със специалност „Организация на туризма и свободното време“ представи атрактивно и с неповторим професионален стил училището в категория „Най-добър млад хотелиер“.

Нашият участник направи състезанието интересно, след като заставайки на рецепция пръв помоли организаторите да му бъде подсигурен клиент, с който да комуникира. Ивайло показа отлични знания по английски език като отговаряше точно и бързо на зададените въпроси от журито на чужд език.

Признание за блестящото представяне получихме от колеги по професионална подготовка, които поздравиха нашия участник.

Ученикът е подготвен от Станимир Донев квалифициран специалист по хотелиерство.

Благодарим ти Иво!


Великден без отпадъци

Инициативата е свързана с образованието на децата по темата рециклиране, разделно събиране на опаковките и проявяване на лична отговорност към средата и е част от проекта “Партньорство за красива и чиста България”, част от дългосрочната програма _Място България с координатор сдружение „БГ Бъди активен“.

ПГ по туризъмАлеко Константинов“ – гр. Плевен  се включи в инициативата , като ученици от клубПриложно изкуствос ръководител гжа Искра Илиева изработиха Великденска украса и оригинални поздравителни картички за Великден, преизползвайки подръчни материали и опаковки. 

Това е един прекрасен повод да покажем заедно на децата, че магията на празника се крие в творчеството и в това сам да създадеш украса или подарък!

Идея за изработване на подаръчна торбичка от употребявана хартиена торба.


Великденска работилница „Шарен свят“

По проект „Иновативно училище“ бе организирана великденска работилница „Шарен свят“. Мероприятието е съвместна инициатива между ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен и ЦСОП „П.Р.Славейков“ – град Плевен.

Междуинституционалното сътрудничество между двете институции е свързано с общуването в неформална среда между учениците в отбелязването на един от най – значимите християнски празници – Великден.

Цел на иновацията: „Развиване на креативното мислене чрез иновативни образователни дейности“. Задачи:

·        Опознаване и съхраняване на ценности и обичаи, традиции чрез иновативни дейности с учениците за развиване на тяхната креативност.

·        Създаване на условия за взаимодействие и неформално общуване между учениците чрез нова комуникационна стратегия и технология на сътрудничество.

·        Овладяване на различни техники за работа с великденски яйца и включване в ново предизвикателство.

Реализацията на проект „Шарен свят“ преминава през различни етапи, в които децата имат възможност да боядисват яйца, да рисуват върху тях, да измислят нови и интересни идеи за украсяване във великденската работилница.  Учениците се разделиха на екипи според своите предпочитания и интереси. Една от задачите бе да потърсят информация и да се запознаят с великденските традиции и обичаи. На следващ етап трябваха да демонстрират технологии за украса на великденски яйца. Наблюдаваха се емоции на радост и удовлетворение от крайните продукти на проекта. Шарената работилница завърши с едно предизвикателство към всички, които обичат да танцуват и да се забавляват под мотото „Пъстър свят“.

Участие във великденска работилница „Шарен свят“ взеха:

·        Ученици от 10 Б и 10 В клас на Клуб „Приложно Изкуство“ с ръководител Искра Илиева.

·        Ученици от 10 Г клас,  специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ с ръководител Искра Росманова.

·        Танцова група: Ивана – 10 А клас, Яна- Мария Иванова – 10 В клас, Бранислав Лазаров – 8 Б клас и Катя Данова – 8 Б клас.

·        Ученици със специални образователни потребности от ЦСОП, организатор Антоанета Драганова – Бочева.

Дните около Великден са онези, в които можем да се научим да пазим традициите, да се забавляваме, да прекарваме повече време заедно. Нека чудото на Възкресението да озари душата ни с пламъка на доброта и радост!

Весели великденски празници!

Великденската работилница можете да видите ТУК

Предизвикателството „Пъстър свят“ можете да видите ТУК


Денят на земята – 22 април бе отбелязан за поредна година в ПГ по туризъм“Алеко Константинов“ – гр. Плевен с информационна кампания – изработване на табло с интересни факти за историята на празника и неговото празнуване, както и със съвети как всеки един от нас може да допринесе за опазването на околната среда в своето ежедневие. В Час на класа учениците изгледаха филми и презентации по темата.

Темата на Деня на Земята за 2021г. е възстановяване на нашата Земя.


А сега накъде?Въпрос, който вълнува много седмокласници. Настъпва времето, когато трябва да изберат къде да учат в VIII клас. Във връзка с професионалното ориентиране на учениците и новия държавен план прием 2021 г. – 2022 г. в ОУ „Цветан Спасов“ – град Плевен се представиха професиите, изучавани в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“. Ученици от гимназията представиха специалностите, за които могат да кандидатстват завършилите VII клас. Всеки седмокласник получи  брошура, в която може прочете за възможностите за бъдеща реализация при избрана професия.Важен момент от кариерното развитие е избора на бъдеща професия и възможностите за професионална реализация. ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен е иновативно училище, в което младият човек има възможности за развиване на своите компетентности в различни сфери.


Превантивна програма за ученици

На 19.04.2021 г. се проведе обучение на учениците от 8 А и 8 Г клас на тема „Дългосрочни последствия от употреба на легални психоактивни вещества – шоколад, кафе, енергиини напитки, наргиле и др.“. Обучението се провежда по превантивна програма за ученици, разработена от ПИЦ – Плевен и в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.


Национална стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.   

От 16.04.2021 г. в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, град Плевен започна обучение на учениците в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г. Занятията се водят от психолозите Валентин Минков и Марина Трифонова от Превантивно – информационен център по зависимостите – Плевен.    Темата „Дългосрочни последствия от употребата на нелегални наркотици“ бе посрещната с интерес при учениците от 10 А клас.    Учениците от 8 В клас работиха по тема „Дългосрочни последствия от употреба на легални психоактивни вещества – шоколад, кафе, енергийни напитки, наргиле и др.“


ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

ГРАД ПЛЕВЕН

В празничната седмица, посветена на 25.годишния  юбилей на ПГТ „Ал.Константинов“ се проведе съвместна инициатива на клубовете по интереси „ Пътешественик“   и „Медии и реклама“ с ръководители г-жа Н.Реджова и М.Митовска. Домакин на събитието бе РИМ – Плевен. За поредна година екипите на двата клуба и историческият музей в града доказват, сътрудничеството е най- добрата рецепта за успешна работа. Учениците презентираха живота и творчеството на Алеко Константинов в  отдел“ Възраждане „ ‚ зала „Просветно и църковно  дело в Плевенски регион“ , а г-жа Елвира Конова , отговаряща за връзки с обществеността в музея ,изнесе  екскурзоводска беседа.

Какво по- подходящо място да си припомним  идеалите на Алеко  и  ролята на образованието днес , когато  героят  Бай Ганьо става все по- актуален ,коментираха участниците в събитието.


На 13 април 2021г. в ПГ по туризъм ,,Алеко Константинов“ се проведе вътрешно първенство по волейбол под надслов ,,Алеко спортува“ по случай 25-годишнината на училището. Ученици от различни класове се включиха с много желание и хъс за победа и се получи една оспорвана, интересна, пълна с обрати и много забавна игра. Г-н Монов благодари на всички ученици включили се в първенството.


В приятелски мач по случай 25-годишнината на училището ни, отборът на професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“,гр. Плевен, победи с резултат 7:0 отбора професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Плевен.


Ученическо творчество.

Презентация за училището

Презентация за Алеко КонстантиновПрофесионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен е създадена в гр. Долна Митрополия през 1996 г., а през 2000 г. училището се премества в гр. Плевен, където съвместно с гимназията по транспорт използва една сграда.


От 2019 година, училището е иновативно. Интердисциплинарни уроци, внедрен хотелски софтуер Clock, социалната работа с деца и семейства в риск са иновациите, които ни отличават.


Отново през 2019 година спечелихме дарение от LightSource charity, което направи красиво и уютно нашето училище. Целта на проекта „Обичам  моето училище“ е да подкрепи образованието,  да подобри и осигури комфортна и релаксираща учебна среда  в училищата, да  повиши реализацията на креативния потенциал и осъзнатост на децата до 18-годишна възраст чрез декорация.

Беше изработен впечатляващ интериорен дизайн за училището ни. Стаите, коридорите и фоайетата са естетично украсени и в тях витае приказно-красива атмосфера.


Училищният сайт също бе обновен през 2019 година. Естетически, сайтът е в хармония с обновената училищна среда по проект „Обичам моето училище. Създадени бяха и YouTube канал и официална страница във Facebook.


През 2020 година бе открита новата специалност „Рекламна графика“ с професия „Дизайнер“. Компютърна зала с най-съвременни компютри ще е в помощ на учениците от специалността, които ще работят на специализирани софтуерни продукти: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
CorelDRAW
CorelDRAW
CorelDRAW
CorelDRAW
CorelDRAW. А резултатите от тяхната софтуерна работа, те ще могат да видят след отпечатването с 3D принтер.


През 2020 година започна изграждането на новия физкултурен салон по програма „Региони в растеж“. От началото на учебната 2021/2022 година, учениците ще могат да се радват и на новия физкултурен салон.Клуб „Приложно изкуство“


Традиции в плевенския край


Алеко Константинов


ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

ГРАД ПЛЕВЕН

Във връзка с 25. Годишния  юбилей на ПГТ „Ал. Константинов“ бе проведен фотоконкурс на тема :“Вдигни очи, виж красотата около себе си!“ С много любов и талант участниците в конкурса търсиха различните гледни точки на посланието на Щастливеца:“ Опознай Родината , за да я обикнеш“  и се вглеждаха в света около себе си , за да открият красотата във всеки детайл.

Творбите бяха номинирани в няколко категории:

 1. Моята красива България
 2. Красотата на малките неща
 3. Небеса

За цялостно представяне в категориите са отличени следните ученици

 1. Ванеса Христова
 2. Лора Радева
 3. Петя Кръстева
 4. ДесиславаТрифонова
 5. Мелани Иванова , всички от 11 „Б“ клас.

Насладете се на уловените мигове  от нашите участници и не забравяйте, красотата е навсякъде около нас, просто трябва да  имаме очи .за да я забележим. До нови срещи в следващия фотоконкурс, приятели!

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

ЗА 25 – ГОДИШНИНАТА  ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПЛЕВЕН

                   На 11 април  Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен  чества своя празник.Този ден е празник за цялото училище, символ е на дългогодишен труд и упорство от ученици и учители. Честването на 25-та годишнина не е поредна празнична дата в календара, а специален повод за оценка и равносметка на изминатия  дълъг път на развитие и утвърждаване, на постигнатите резултати в  цялостната дейност на гимназията. Настоящата ситуация не позволява да  организираме обичайните празненства, но с поредица от мероприятия и дейности ще  отбележим  нашия  патронен празник. Животът ни научи да  бъдем силни,  да  приемаме ситуациите, които не можем да променим, да бъдем единни  и макар с помощта на информационните технологии да бъдем заедно.

                  За някои 25 години са малко, но за нас  те са силни  години, изпълнени с много събития, успехи, постижения като пъстра палитра.  Не са важни годините, а делата , с които са изпълнени те.  За Професионална гимназия по туризъм – Плевен тези 25 години имаха смисъл, имаха значение за целия колектив и всички ученици. През тези години ние запазихме добрата традиция, следвахме разумно и отговорно промените на времето.  Всяка иновативна идея я превръщахме  в реалност. Не се спирахме пред трудностите, а продължавахме напред, защото всички, които учим и работим, считаме, че това е „моето училище“. В гимназията завършиха много млади и талантливи  ученици, които  се обучаваха в различни професионални направления като туризъм, социални дейности, здравеопазване. Започнахме обучение и по нова STEM специалност „Рекламна графика“. Подобрихме материалната база чрез  участието ни в национални програми за модернизиране на материалната база и  оборудвахме  специализирани кабинети за всяка специалност, станахме иновативно училище,  направихме училището цветно, приятно, с позитивна учебна среда, реализирахме  много качествени европейски проекти, за които в навечерието на празника  получихме и Акредитация от Центъра   за развитие на човешките ресурси.

                       Като образователна институция Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Плевен се  ползва със заслужен авторитет. 25 години, изпълнени с дръзновение, борбеност и решителност, желание и воля за себедоказване, за реализиране на мечти и стремежи. Мисията ни е трудна, но ние ще  преодолеем новите предизвикателства на времето.

                     Искам  да благодаря и на всички родители и  партньори, които през годините  помагаха  и помагат на нашето училище да върви напред и гради своята история!

                    На всички учители, служители и ученици пожелавам много здраве, вяра, творческо дръзновение и сили за отстояване авторитета и престижа  на училището ни. Нека помним, че пътят към него е трайно свързан с личната отговорност и грижа към любимото ни училище – Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МАЛИНКА МАРИНОВА

Директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ –

град Плевен

<<<Проекти Еразъм + >>>

В навечерието на своя четвърт вековен юбилей, Професионална гимназия по туризъм  „Алеко Константинов“-Плевен придоби едно от най-престижните признания  за утвърждаване на европейските ценности и  европейската интеграция  на училището – Акредитация по програма Еразъм+ .

От 2002 година до сега ПГ по туризъм е разработила  и реализирала над 20 Еропейски проекта по различни европейски програми. Нашите ученици всяка година свободно общуват и усвояват практически опит в реална работна среда заедно със своите европейски връстници от различни европейски страни, благодарение на Програма Еразъм+. Само за последните 4 години, благодарение на придобитата  на „Харта“ по Еразъм +, в проектните дейности са взели участие 148 ученици и 41 учители.

Придобиването на Акредитация по Еразъм+ отваря нови хоризонти за сътрудничество на Професионална гимназия по туризъм с други европейски страни и обогатяване на практическия, езиков и културен мироглед на нашите възпитаници. Акредитацията е не само признаване на предишните постижения на гимназията, но и огромна отговорност пред нашите възпитаници, както настоящи, така и бъдещи, отговорност пред нашите партньори за поддържане на високото качество на проектните дейности, отговорност пред цялото общество за високият стандарт на професионалните компетентности, с които излизат нашите ученици на българския и европейски пазар на труда.  Днес ние с гордост можем да кажем, че Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“- Плевен е част от общоевропейското образователно пространство.

Не случайно мотото на проектните ни дейности е „Предизвикателствa, възможности и перспективи с Еразъм+

Придобитата Акредитация ще ни даде възможност да задълбочим връзките със стари и утвърдени партньори, както и да създадем нови партньорски взаимоотношения с партньори от други европейски страни.

Гордеем се с придобиването на  Акредитацията и високо оцененият ни многогодишен труд.

<<<Проекти Еразъм + >>>


<<<Информация за прием 2021/2022 (натисни тук)>>>18 мартСветовен ден на  Рециклирането

Global Recycling Day се отбелязва за четвърти път по инициатива на Global Recycling Foundation, като целта е да се  популяризира намаляването на отпадъците и различните начини за рециклирането като приоритет.

Специално внимание тази година се обръща на “Герои на рециклирането” – малки големи герои – децата, защото именно от тях започва всичко! Те са тези, от които зависи и утре да живеем в чиста и красива градска среда, в по-чисти и по-отворени за хората градове.

ПГ по туризъмАлеко Константинов“ – гр. Плевен  се включи в инициативата и стана част от деня чрез разнообразни дейности, свързани с темата за рециклирането.

Поради преминаване към режим на ОРЕС отбелязването на събитието се реализира чрез:

 • кино #БезОтпадъци в онлайн Час на класа – учениците изгледаха видеа, свързани с темата;
 • дискусия за намаляването на отпадъците и ползата от рециклирането им;
 • споделяне на личен опит за рециклиране на отпадъци в домашни условия;
 • работилница за претворяване на отпадъците от домакинството и вдъхване на втори живот чрез изработване на красиви предмети, в която ученици от клубПриложно изкуствос ръководител гжа Искра Илиева показват своята креативност и артистичност.

Ето и тяхното послание в този ден!

Да рециклираме! Да пазим природата! Тя е наш дом!

Да, така е, но как да използваме повторно вече употребяваните пластмаси, хартия или метал? Ние, учениците от клуб „Приложно изкуство“ имаме отговор на въпроса. Показваме ви своите идеи как да рециклирате и да превърнете непотребните неща в красиви и полезни вещи. Така от стъкло вие може да си украсите бурканчета с интересна форма, които да използвате като свещници, или пък да блеснете с оригинален подарък.

 От непотребна основа на тоалетна хартия може да си направите ваза, която да украсите по ваш вкус.

А от стара, хартиена подаръчна торбичка може да направите чудесна чантичка с цветя.

А  от металната кутийка с изядените сладки може да направите чудесен моливник или отново ваза с цветя от пластмаса.

За тях ви трябват изрязани елементи от непотребни пластмасови бутилки, които  да нагреете над свещ, за да се получат красиви извивки на листенца.

Всичко се слепва с топъл силикон.

Отново от пластмасова бутилка може да си направите интересна вазичка, вдъхновена от един котарак!

И това е! Така рециклираме ние, рециклирайте и вие!


На 12 март 2021г. Александра Михайлова, ученичка в ПГ по туризъм ,,Алеко Константинов“, гр. Плевен, взе участие в IX Национален конкурс ,,Път към славата“ организиран от Арт Център Кърнолски, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители. Със съдействието на: Министерството на образованието и науката, с подкрепата и съфинансирането на Национален фонд „Култура”, по „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата “, Съюза на Българските Музикални и Танцови Дейци Регионален инспекторат по образованието – гр. София.

Александра се представи достойно на конкурса, изпълнявайки две песни на български и на английски език – „Дошъл назаем“  и ,,If I ain’t got you”. Тя получи медал и две дипломи: за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ и за НАЙ-ОРИГИНАЛЕН АРАНЖИМЕНТ, както и симпатиите на журито и си тръгна от конкурса с много положителни емоции.

Благодарим на Александра за нейната отзивчивост, отговорност и професионализъм и желаем още много успехи!


      На 16.03.2021г. отбелязваме

<Световният ден на социалната работа (натисни върху текста)>.

Честит празник! Този ден не е просто специален. Той обединява, вдъхновява, насърчава за по-добри взаимоотношения, за повече толерантност, насочена към всички, независимо социалния статус и социално положение… Бъдете живи и здрави всички окуражаващи, подкрепящи и раздаващи се професионалисти в социалната сфера!

      Световният ден на социалната работа (третия вторник на март) е празник, който има за цел да подчертае постиженията на социалната работа, да повиши видимостта на социалните услуги за бъдещо обществено обслужване, да защити социалната справедливост и правата на човека, като социалните работници в целия свят празнуват и популяризират приноса на професията към отделни лица, семейства, общности и по-широко обществото. Тази година Световният социален ден подчертава Ubuntu: „Аз съм, защото ние сме.“ Това е първата тема на Глобалната програма за социална работа и социално развитие от 2020 до 2030 г., концепция и философия, която резонира с перспектива за социална работа при взаимодействие на всички хора и тяхната среда. Това говори за необходимостта от глобална солидарност и също така подчертава местните знания и мъдрост.

        По повод отбелязването на Световния ден на социалната работа, нашето училище в лицето на г-жа Детелина Христова и г-жа Искра Росманова, участваха в Национална информационна кампания, организирана от Национална асоциация за социална отговорност гр. София. Преподавателите представиха специалността: Социална работа с деца и семейства в риск, като се включиха в инициативата на асоциацията за представяне на инициативи по повод Световния ден на социалната работа. Ученичката Мария Тачова от 12г клас подготви презентация, с която представи значимостта на специалността: Социална работа с деца и семейства в риск.

      С това си участие Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен получи специална грамота за своя принос в обучението и в подготовката на кадри в сферата на социалните дейности.https://www.unwe.bg/bg/pages/19512/-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82.html

УНСС кани всички кандидат студенти да се запознаят със специалностите от тазгодишния прием.За Ваше улеснение може да изгледате и приложения видео файл .

С изложба и предизвикателство учениците от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ отбелязват 24 февруари – Ден на розовата фланелкаСветовен ден за борба срещу тормоза в училище.
Психолозите твърдят, че рисуването успокоява. Отбележете този ден като рисувате. Просто нарисувайте лястовичка в този ден!

Екипът на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен споделя с всички Вас обновения интериорен дизайн, осъществен с огромната подкрепа на
LightSource Charity
.Уведомяваме  всички класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование,че олимпиадата ще се проведе в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – ет.3 на 21.02.2021 година. Учениците  трябва да се явят в 8.30 часа с документ за самоличност и лични предпазни средства. Успех на всички!


Медицински университет-Плевен стартира нова инициатива – виртуални срещи в помощ на кандидат-студентите. На тях ще представим възможностите за обучение, които предлага университетът, и начините за кандидатстване.

За повече информация посетете <<<линка>>>.Документи за стипендия

Уважаеми родители и ученици,

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 8. до 12.  клас  при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12.клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –   присъствено се обучават учениците от 10 и 11. клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12.класклас

Начало на занятията, присъствени и в ОРЕС  – 8.00 часа .

Занятията да се провеждат в съответствие с приетите в ПГ по туризъм Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

2. Учебните занятия по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки:

– задължително носене на защитна маска за лице;

– спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м;

– недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други).

 – да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

Останалите часове за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове – 40 минути, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021г.


Уважаеми ученици и  родители,Уведомяваме ви, че  от 4.01.2021 до 31.01.2021 год. продължаваме обучение в електронна средасъгласно Заповед  №РД 09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката.Обучението за първа смяна започва в 8.00 часа, а за втора от 13.00 часа   при спазване наседмичното разписание за деня.При настъпили промени ше бъдете уведомени от класните ръководители чрез ел.дневник.Честита Нова година!Нека бъде изпълнена с много здраве,  успехи, вяра и надежда! 


Клуб „Европейски посланици ви поздравява с предстоящите светли празници!

Бъдете здрави, дръзновени и благословени!!!

Ученическият съвет при ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ пожелава на всички весели празници и щастлива Нова година!

СЪОБЩЕНИЕ
 
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
 
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
 
С цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, и Заповед № РД 16 – 218/27.11.2020 г. на директора ви уведомяваме, че от 30.11.2020 година до 21.12.2020 г. включително учениците ще се обучават в електронна среда.
Спазва се седмичното разписание за първия учебен срок по дни и часове.
Продължителността на часовете в дистанционно обучение е 30 минути.
 
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
 

По повод предстоящия празник „Ден на християнското семейство“ – 21 ноември, учениците от клуб „Краезнание“ искат да представят своите разсъждения, мисли и преживявания, свързани с тежките времена, в които живеем и последиците от една пандемия –  Ковид -19. Как това се отразява на нашите взаимоотношения в семейството? Нашето послание на учениците от клуб „ Краезнание“  към всички хора е: „Уважавайте се, ценете семейството, бъдете здрави и се пазете!“

Един  различен ден

             Важен ден за всяко християнско семейство е Празникът на християнското семейство, когато родители и деца отиват заедно на църква, за да си припомнят защо е важен 21-ви ноември. Възрастните  възпитават своите деца в благочестие и вяра, в послушание на родителите си и чистота на нравите. Покрай тазгодишните обстоятелства на епидемична обстановка, в традицията на този празник добавяме и нещо още по-специално и много по-ценно – сплотеност. Това, което през другото време от годината нехайно изпускаме и забравяме. Защо има смисъл да бъдем единни, не само на 21-ви ноември, но всеки ден?

Отделете малко време да се огледате наоколо вкъщи. Кой играе игри на компютъра, кой гледа мач на телевизора, кой е в кухнята и готви или пък чете някоя книга… Същото скучно, повтарящо се ежедневие. Но всички са здрави.

 Сега си представете разединено семейство с един болен от тях. Как мислите, че ще постъпят близките му? Възрастните ще се разтревожат и направят всичко по силите си, за да помогнат, но малките деца ще поседят и ще пожелаят бързо оздравяване, за да се върнат бързо към игрите. А къде идва подкрепата, вярата, която е най-важна за болния човек? При разединеното семейство такава няма да открие. Обединявайки се, могат да внесат повече светлина във всяко едно нещо. Вярата помага най-много, а любовта е най-вече тайната съставка към рецептата. Така е и с вашето семейство. Сега щом се огледа и видя, че всички са покрай теб, би могъл да отидеш и да им дадеш прегръдка. Както на празника си напомняме тези ценности, така и всеки ден трябва да ги прилагаме в действия. Да покажем на близките си, че ги обичаме, ценим и благославяме.

                                                                          Евелина Петрова, 11 а

творчество на Яна- Мария Иванова – 10 в класПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA116-078371
НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН

Проектът „Усъвършенстване на професионалните умения“ по програма ЕРАЗЪМ + е насочен към две целеви групи:


УЧЕНИЦИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в четири потока:
Първи поток – гр. Брага, Португалия:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Организация на туризма и свободното време“
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 11.04.2021 – 24.04.2021г.

Втори поток – гр. Требон, Чехия:
6 ученици – Професия „Хотелиер“;
6 ученици – Професия „Изпълнител на термални процедури“;
• Продължителност на мобилността: 2 седмици, 27.06.2021 – 10.07.2021г.

Трети поток – гр. Дъблин, Ирландия:
6 ученици – Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
5 ученици – Професия „Екскурзовод“;
4 ученици – Професия „Сътрудник социални дейности“
• Продължителност на мобилността: 4 седмици, 20.06.2021 – 17.07.2021г.

Четвърти поток – гр. Будапеща, Унгария:
7 ученици – Професия „Хотелиер“;
7 ученици – Професия „Екскурзовод“
• Продължителност на мобилността: 3 седмици, 22.08.2021 – 11.09.2021 г.


УЧИТЕЛИ ОТ ПГ ПО ТУРИЗЪМ, които ще проведат мобилност в рамките на проекта в три целеви групи:


гр. Севиля, Испания – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 11.04.2021 – 17.04.2021г.

гр. Лайпциг, Германия – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 18.04.2021 – 24.04.2021г.

гр. Будапеща, Унгария – 5 педагогически специалисти
• Продължителност на мобилността: 19.09.2021 – 25.09.2021г.

Подборът на учениците ще се осъществи на два етапа от комисия, назначена от директора на ПГ по туризъм:

 1. Подбор по документи
 2. Оценка на професионалната и езикова подготовка

I. ПО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Краен срок : 27.11.2020 г.

 1. Заявление (по образец) до комисията за подбор на бенефициенти за участие в мобилността, в което заявяват желанието си да бъдат включени в една от мобилностите по проекта.
 2. Мотивационно писмо
 3. Декларация за предоставяне на лични данни

Документите на кандидатите могат да се изтеглят от тук . Подписаните и сканирани документи се подават на имейл k.baramova@abv.bg или се предоставят на г-жа Камелия Баръмова, координатор по проекта.

II. ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

 1. Тест по английски език
 2. Тест за професионална подготовка
  Проектът за ученици ще се реализира на два етапа:
  I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – различава се по съдържание от задължителната подготовка в училище и се осъществява по предварително изготвени програми и график:
 3. Провеждане на онлайн курс по професионален английски език.
 4. Провеждане на професионална подготовка.
 5. Професионална и културна подготовка – развитие на професионални и меки умения, необходими за качественото провеждане на мобилността; запознаване с културните и исторически ценности на страната-домакин, спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особености и различия.

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Мобилностите ще се проведат по предварителна изготвена програма. Предвиждат се дейности, които съответстват на общите цели на проекта и дават възможност на участниците да постигнат необходимите резултати от обучението.
Документи за кандидатстване:
За ученици: /Изтеглете- ТУК/ Заявление за участие; Критерии за подбор; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на ученик
За учители: Заявление – /изтеглете от ТУК/; Критерии за подбор; Мотивационно писмо; Декларация за предоставяне на лични данни; Лист за самооценка на учител
Уведомяваме  всички ученици, че  от 16.11.2020 до 22.11.2020 година се преминава към обучение от разстояние в електронна среда . Ще бъде използвана отново платформата Microsoft teams при утвърдения график.
Уведомяваме  всички ученици, че  от 12.11.2020 година се възстановява учебния процес в училище.


Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ се включи в „Европейска седмица на професионалните умения“ – 09-13 ноември 2020 г. Приложено в презентациите може да се запознаете със специалностите и провеждането на практиката в хотелите на ф-ма Фортис АД.

Специалности

Фортис АД


>>>>>>>>>>>>Познавате ли будителите?<<<<<<<<<<<<

Будители – Българското възраждане

Уважаеми   учители и ученици!
Поздравявам ви с Деня на  народните будители!Нека  си спомним за тези хора и за великите им дела, за саможертвата в името на образователното дело.И днес българското училище  остава храм на просвещението, където учителите успешно продължават  делото на будителите и се превръщатв техни последователи.Вие уважаеми учители  не преставате да държите будно съзнанието на младото поколение. Обогатявaйте техните знания и копнеж към нови хоризонти и съхранете българския дух и за тези след нас.Пожелавам ви здраве, вдъхновение, вяра и надежда в трудната ни задача да бъдем будители на новото време!Честит празник!


Уважаеми ученици и родители,
от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително, ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ преминава към обучение в електронна среда от разстояние в платформата „Microsoft Teams“. Спазва се утвърденото седмично разписание за I и II смяна, като се променя графикът за провеждане на учебните часове, както следва:


02.11.2020 година – неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН, Ви уведомявамe, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.


На 22.10.2020 г. в клуб „Кариера“ бе проведено обучение на тема „EURES мрежа“, организирано от педагогическият съветник А.Илиева, съвместно с Бюро по труда, гр. Плевен. Възможностите на EURES  мрежа и предлаганите услуги бяха представени от старши експерт М. Кънева от Бюро по труда пред учениците от 12 Г клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ с ръководител И. Росманова.

    Учениците имаха практическа дейност с портал Eures – Европейският портал за трудова мобилност. Това е мрежа от служби по заетост, която обхваща всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Обиденено кралство. Основната цел е подпомагане на мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на съдействие.


Вегетарианско суши и кулинарни шотове – специалитети от възпитаниците на Гимназия по туризъм – Плевен


Седмицата на добрата храна


Още един „Зелен ден“ в ПГ по туризъм Плевен в подкрепа на достъпа до добрата храна!! Лъчезарните 11а превърнаха учебната си практика в полезно и приятно „зелено приключение


..С нова, свежа доза „зелено настроение“ премина и днес участието на ПГ по туризъм Плевен в поредицата от инициативи, посветени на Достъпа до добра храна! Посланието на зеления ни картон: „Да се храним от земята на България“ !!! Учениците- хотелиери от 11 клас се срещнаха с госпожа Малинка Колева, главен агро експерт в „ПР Инвест“ ЕООД- водещ селскостопански производител от региона (база Търнене), за да беседват по въпросите, свързани с „пътя“ на хляба, плодородието на българските земи, чистото земеделие и полезната ДОБРА ХРАНА на трапезата ни! Енергични и винаги готови да разчупят шаблона, 12а използваха часовете за учебна практика в хотела, за да направят „мост“ със своите съученици и приготвиха вкусни хлебчета по стара местна рецепта, елегантно комбинирани с мус от пилешки дробчета и ароматни треви. Госпожа Малинка Маринова-директор на гимназията, отправи своето „смарт послание“ към възпитаниците : „Ние, отговорните българи, никога не трябва да късаме връзката си със земята, нека да я пазим, да я обработваме разумно и с мисъл за следващите поколения! „


В ПГ по туризъм Плевен „Зелената вълна“ на ДОСТЪПА ДО ДОБРАТА ХРАНА продължава!!! ??❤️ Брилянтните професионалисти Янко Янчев и Станимир Донев превърнаха практическите занятия в „Зеленовативна кулинарна работилница“ с участието на неуморните 12а. Резултатът: топли милинки със сушен домат и билки, фин, деликатен фюжън шот от сезонни плодове и зеленчуци+млечни продукти от региона!! Специални гости на днешната ни „зелена“ изява бяха невероятните семейство Цанови, био-производители на ябълки от сорт „Флорина“ във фамилните овощни градини в с. Опанец, плевенско. Няколко даша от техния „жив оцет“ превърнаха нашите изделия в незабравимо кулинарно удоволствие! Благодарим на Дани (Даниел Цанов) за перфектната презентация на фирмената продукция и затова, че сподели с нас „Зеления“ картон в името на добрата кауза. Благодарим и на представителите на община Плевен, които уважиха нашата инициатива и заедно изпратихме посланията на „Зеления картон“! ??


10 октомври, на този ден българските архивисти отбелязват своя професионален празник.По този повод днес в изложбената зала на Държавен архив Плевен сред част от най новите дарения бяха връчени традиционните годишни награди в три категории. В категория „Приятел на архива за 2019 г“.,имаше няколко номинации.За дългогодишното участие в перфектния избор,подготовка, обработка и подреждане на няколко тематични изложби както на местна, така и на държавно ниво с архивни материали, безапелационно грамотата бе присъдена на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“Плевен.Наградата бе връчена на директора на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ Малинка Маринова от началника на отдел „Държавен архив“ Плевен Маринела Йорданова. Г-жа МАРИНОВА благодари на Държавен архив Плевен за предоставената възможност на ученици от ПГ по туризъм да участват в тези значими проекти.Това е доказателство за прекрасното партньорство между двете институции.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

https://www.facebook.com/pgturizampleven/posts/382559213101984

При тържествена обстановка днес във военния клуб в Плевен бяха отличени български граждани, училища и читалища за активно участие в отбелязването на 75 години от Втората световна война.Проявата бе организирана от Съюза на ветераните от войните в България – Плевен с председател полковник Иван Смарандов. Със заповед на министъра на отбраната с юбилеен медал „75 от Втората световна война“ бе удостоена и г-жа МАЛИНКА МАРИНОВА директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“Плевен.ЧЕСТИТО.

https://www.facebook.com/ianko.iantchev/posts/2959458797616864

От 16.9.2020 стартира класна стая на открито в двора на училището. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен. Учениците с ентусиазъм приеха идеята. Ангажираността по време на часовете се повиши многократно. Учениците с удоволствие се наслаждават на часовете на открито.


На 11 септември 2020 г. в Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен бяха отличени 39 младежи, постигнали бронзово ниво на Международната награда на херцога на Единбург в България. Любомира Велчева, изпълнителен директор на Наградата в България лично връчи значки и сертификати на младежите, които през последните шест месеца са преминали през програмата и са развили ключови житейски и лидерски умения. 

Ученици от професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен, се включиха в церемонията по награждаването. Предстои им защита на сребърно ниво. Да им пожелаем успех и попътен вятър в приключението, наречено „Наградата“.

Как протече цялата церемония и подробностите, свързани с нея, може да прочетете тук.


Инициатива: Книга вместо букет в първия учебен ден

Уважаеми родители и ученици,

приканваме Ви да се включите в инициативата „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на 15 септември – първия учебен ден учениците да донесат в училище книга вместо букет с цветя.

С този символичен акт те ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще дадат своя принос към училищния живот и  допринесат за създаването на класни библиотеки – всеки клас ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите ученици.


Правила за поведение при COVID-19


СЪОБЩЕНИЕ

Откриването на учебната година за учениците от 8 клас на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“
град Плевен ще се състои от 9.00 часа в двора на училището.
За другите ученици ще се спазва следния график:

ГРАФИК ЗА 15.09.2020
8 КЛАС – 09:00-10:30
9 КЛАС – 09:30-10:30- КОРПУС 2
10 КЛАС – 10:45-11:45
11 КЛАС – 10:45-11:45- КОРПУС 2
12 КЛАС – 12:00-13:00


Уведомяваме всички родители на новоприетите ученици в 8 клас,че на 10.09.2020 година от 18 часа ще се  проведе  родителска среща в сградатана ПГ по туризъм – Плевен.  

Във  връзка с епидемичната обстановка  и спазване на правилата за безопасност на родителската среща  ще  присъства само  един родител. Същият влиза в училището с маска и спазва  правилата за дезинфекция.                                                                        

от ръководството


От учебната 2020-2021 година, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ преминава изцяло на електронен дневник. Платформата, която ще се използва е на „Школо„.