Състезание по професии

На 9 февруари 2017 г в кабинета по барманство се проведе вътрешно – училищен кръг на състезанието по професии за „Най – добър млад барман“, „Най – добър млад сервитьор“ и „Най – добър млад готвач“. Над 45 ученици се включиха в организацията на мероприятието. Учениците от 11 А клас с класен ръководител Николинка Личева, апробираща паралелка по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, бяха основни участници в цялостната подготовка на събитието.

Участници в категория „Най – добър млад сервитьор“: Йоанна-Джесика Ангелова, 12 А;

Кристияна Георгиева,12 А; Деница Петкова,12 В и Вероника Пиличева,11 А клас

Победител в категория „Най – добър млад барман“ –  Даниела Славчева, 12 А клас

Специална награда за готвач получиха Алекс Кунинска, 11 А; Никола Луканов, 11 А и Йоана Христова, 11 А клас.

Участниците в категория „Най – добър млад барман“:

Марина Панаьотова -12 А;

Даниела Славчева – 12 А;

Цветомир Ангелов – 12 Г.

По време на паузите барманите демонстрираха завидни танцови умения, изпълнявайки народни хора.

Снимки