За родители


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Учебни планове 2020

Безопасен интернет

Правила за безопасен интернет


Готови ли сме за учебната година в условията на COVID-19?


УЧЕБНИЦИ за учебната 2020/2021 година

Учебниците за 8. клас

Български език – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. Булвест 2000
Математика – изд. „Архимед“
История и цивилизации – изд. „Булвест 2000“
География и икономика – изд. „Булвест 2000“
Философия – изд. „Педагог 6“
Биология и здравно образование – изд. „Анубис“
Физика и астрономия – изд. „Анубис“
Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест 2000“
Музика – изд. „Булвест 2000“
Изобразително изкуство – изд. „Анубис“
Информационни технологии – изд. „Просвета“
Предприемачество – изд. „БГ учебник“

Учебниците за 9.  клас

Български език  – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. „Булвест 2000“
Математика – изд. „Архимед“
Философия – изд. „Педагог 6“
Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест 2000“
Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“
Биология и здравно образование – изд. „Анубис“
История и цивилизации – изд. „Булвест 2000“

География и икономика – изд. „Булвест 2000“

Руски език – изд. „Просвета“

Учебниците за 10. клас


Български език – изд. „БГ учебник“

 Литература – изд. „Булвест 2000“
Математика – изд. „Архимед“
Философия – изд. „Педагог 6“
Химия и опазване на околната среда – изд. „Булвест 2000“
Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“
Биология и здравно образование – изд. „Анубис“
История и цивилизации – изд. „Домино“

География и икономика – изд. „Булвест 2000“

Руски език – изд. „Просвета“

Учебниците за 11. Клас


Български език – изд. „БГ учебник“

Литература – изд. „Булвест 2000“
Математика – изд. „Архимед“
Философия – изд. „Педагог 6“

Руски език – изд. „Просвета“


Родителство в условията на covid-19 –   за съвети към родители

Файл 1 -> свали

Файл 2 -> свали

Файл 3 -> свали

Файл 4 -> свали

Файл 5 -> свали

Файл 6 -> свали


ПРИЛОЖЕНИЕТО PROTECT YOUR KID

15. 09.
Информация от РУО – Плевен: Във връзка с дейността на екипите по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система Ви уведомяваме, че съгласно Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни, не трябва да се снимат непълнолетни без съгласието на родители, близки и настойници и не се публикуват имена и адреси на деца и родители.
Създадена е телефонна линия за подаване на сигнали 080010112, както и електронна поща obhvat@mon.bg.


 Как родителите да следят телефоните и компютрите на децата си непрекъснато:
www.tinyurl.com/y9s8b24h

www.tinyurl.com/yaxk5n2j


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Наръчник за родители