Занимания по интереси

Съобразно резултатите от анкетното проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, съобразено с изискванията на ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и Наредбата за приобщаващо образование, през втория учебен срок на уч. 2018/2019 г. в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – стартираха следните групи за занимания по интереси:

1. „ Дигитални приключения“ – ръководител Евгени Христов

2.  „ Работа с приложни програми“  –  ръководител Марияна    Цветанова 

3.  „Млад възрожденец“ – ръководител Елеонора Берова

4. „ Млад еколог“ – ръководител Ваня Банчева-Георгиева

5. „ Биология  плюс“ – ръководител Полина Георгиев

6. „ В света на професиите“  – ръководител Анелия Илиева

7. „Творческо писане“ – ръководител Мария Митовска

8. „ За всички, които мислят, че не обичат математиката“ – ръководител Полина Димитрова

9.  „ Европейски хоризонти“ – ръководител Камелия Баръмова

10. „Приложно изкуство“ – ръководител Искра Илиева

11. „ Алеко пее и танцува“  – ръководител Зорница Борисова

12.  „ Баскетболни звезди“    – ръководител Станислав Монов

13. „ Футболни надежди“  – ръководител Иван Симов

14.   „Млад екскурзовод“ –  ръководител  Петя Христова

15. „Технологии в хотелиерството” – ръководител Станимир Донев

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.