За зрелостници

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството 1

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството 2

Инструктаж за зрелостника

Най-често задавани въпроси?

 • Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум среден (3) по всеки от изучаваните предмети).

 • Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

 • Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

 • Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твоя желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

 • А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

 • Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а другата избираш сам от следните учебни предмети:

– чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език)

– математика

– физика и астрономия

-биология и здравно образование

-химия и опазване на околната среда

-история и цивилизация

-география и икономика

-предметен цикъл „Философия“

-държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация

 • Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през май и през август. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

 • Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури, през м. февруари трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на МОН.

 • Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална  комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

 • Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите се вписват (с точност до 0, 01) в дипломата за завършено средно образование.

 • За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите служат за изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища могат да ги използват като балообразуващи оценки.

 • Мога ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

 • Може ли да се явя и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

 • Какво става, ако получа Слаб(2) на някои от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за завършено средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

 • Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

 • Какво става, ако получа слаба оценка или или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителна матура?

Независимо, че си получил оценка слаб(2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

 • Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не, оценките са окончателни.

 • В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По БЕЛ, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш кратък текст или да решиш задача.

 • Колко време  продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

Рейтингова скала на висшите училища