Училище посланик на Европейския парламент

Младшите посланици на Европейския парламент от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен от клуб „Европейски хоризонти“ се срещнаха с Председателя на Общинския съвет на гр. Плевен – г-н Мартин Митев , с когото обсъдиха европейското бъдеще на общината, възможностите за развитие на младите хора в Плевен, както и предстоящите Европейски избори и бъдещето на Европейския съюз. Особен интерес за Младшите посланици представляваха въпросите, свързани с европейските проекти, които се реализират на територията на общината, както и взаимодействието на общината с  институциите на Европейския съюз. Учениците  с ентусиазъм задаваха въпроси, касаещи проблемите в образованието и перспективите за обучение и реализация в гр. Плевен. Г-н Митев отговори на всички поставени  въпроси и призова младите хора към активна гражданска позиция  по въпроси, свързани както с развитието на общината, така и с развитието на страната и на целия Европейски съюз.


Участие в ролева игра „Законодателен процес в ЕС“ на младшите европейските посланици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен

Младшите посланици на Европейския парламент имаха уникалната възможност да участват в ролева игра „Законодателен процес в ЕС“, която се проведе в Дома на Европа в София.

Пилотният проект на играта е разработен от Парламентариума  на Европейския парламент, чиято цел е да запознае младите хора с механизма на вземане на решения и гласуване на Директиви в Европейския парламент.

Младшите посланици влязоха в ролята на евродепутати, като се разпределиха в четири парламентарни групи и получиха възможност, също като членовете на Европейския парламент, да обсъдят две предложения за Директиви. Първоначалното притеснение бързо отстъпи място на ентусиазъм и решителност да стигнат до крайно решение по двата поставени проблема: „За безопасността на водите“ и „Идентифицирането на личността“.

Също като депутатите  на Европейския парламент  те събираха информация, преценяваха нейната стойност, определяха позицията на своята политическа партия и я отстояваха пред  другите  групи, водеха преговори и правеха компромиси със своите позиции, за да бъде постигнат резултат. Следваше представяне на позицията на парламентарната група пред медиите и обществеността, което се оказа не лека задача. Накрая всеки гласуваше по съвест за своите убеждения и Директивите бяха приети с мнозинство.

Динамиката на играта провокира у учениците бързи и нетрадиционни решения.

Въпреки умората  Младшите посланици искаха играта да продължи, а те да вземат реални решения, касаещи тяхното бъдеще. За участието си в играта на Младшите посланици бяха връчени сертификати от Европейския парламент, които ще им послужат за обогатяване на тяхното CV .


Посещение на Народното събрание на Република България 

от Младшите посланици на Европейския парламент

от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“-Плевен  бе избрана за училище посланик на Европейския парламент. Следвайки програмата от предвидени дейности, Младшите и Старшите посланици посетиха Народното събрание на Република България, където се запознаха с развитието на парламентаризма и законодателната дейност на Народното събрание. С това посещение бе отбелязано началото на честванията на 140 –тата годишнина от приемането на Търновската конституция – най-демократичната за времето си европейска Конституция, което по естествен начин приобщава България към европейските ценности  преди 140 години. Учениците разгледаха Народното събрание, влязоха в Парламентарна зала и се разходиха в кулоарите на Парламента. Почувстваха се горди от възможността да се докоснат до висшата законодателна власт на България. Някои от тях проявиха гражданска позиция и пожелаха в бъдеще да станат  законотворци на страната си и да живеят в един по-красив и достоен свят.