Представяне обмяна на опит и споделена практика след посещение в Кралство Дания пред персонала на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – месец януари 2015 год.

 

Анелия Илиева – педагогически съветник в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ бе избрана от ЦОИДУЕМ, София да посети град Копенхаген - столицата на Кралство Дания, заедно с още 33 български представители на образованието.

Персоналът на училището бе запознат с града на Андерсен и Малката Русалка. Представени бяха характерните особености, забележителности и начин на живот на датските хора. Споделени бяха впечатления от обмяната на опит в две датски училища. Представен бе и Датският институт по правата на човека.

Предстои да бъде издаден наръчник „Учене в толерантност“, който е подходящ инструмент за педагози, родители и ученици.

 

Снимки