Обмяна на опит и споделяне на добри практики в Кралство Дания 17 – 19 септември 2014 год.

 

От 17 до 19 септември 2014 г. в Копенхаген, Дания се проведе обмяна на опит и споделяне на добри практики в Кралство Дания по Проект „ Учене в толерантност“.

Анелия Илиева – педагогически съветник в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен бе включена в обмяната на опит и споделяне на добри практики и посети град Копенхаген, Дания.

Посетиха се две датски училища /едно основно училище и една професионална гимназия/ и наблюдаваха освен учебния процес и прилагането на иновативния подход – The Human Rights Based Approach в обучението на ученици.

NØRRE FÆLLED SKOLE KOPENHAGEN DENMARK

В училището се обучават над 300 ученици от детска градина до завършване. Основни направления в спортното училището са футбол, лека атлетика и основно обучение. Учебният процес протича от 8:00 ч до 15:00 ч. Училището е отворено всеки ден до 17:00 ч, включително и през празнияни дни.

TNE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

Посети се и Датския институт по правата на човека , където се обсъдиха и обмениха мнения относно практиката на Института в защита на човешките права в образователната сфера.

Датският институт по правата на човека е национална институция по правата на човека, основана със закон през 2002 г., в съответствие с Парижките принципи на ООН (и поемането на мандата на Датския център по правата на човека, основан през 1987 г.). Национален специализиран орган по въпросите на равенството в Европейския съюз със специален мандат за борба с дискриминацията, като провежда независими проучвания, публикува независими доклади.

Ключови елементи от политиката и практиката на Института са дейностите, свързани със съблюдаването на принципа на равенство, недопускане на дискриминация, формиране на толерантна среда в сферата на образованието и повишаване на информираността.

Cнимки PH WEST 45 DENMARK

Снимки MADSKOLE DENMARK

Снимки TNE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS DENMARK