Новини

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ има удоволствието да обяви откриването на учебната година на 16.9.2019 г. от 10.30 часа.ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
В ПГ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
ГРАД ПЛЕВЕН

П О К А Н А 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Във връзка с осъществяването на дейности на Обществения съвет, Ви каня на заседание., което ще се проведе на 12.09.2019 г.  от 17.30 часа в дирекцията на училището  при следния дневен ред:

Запознаване и съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2019 г./2020 г..
Докладва: В.Лазарова, ЗДУД
Информация за осъществения план-прием за учебната 2019 г./ 2020 г.
Докладва: Директор
Дискутиране и одобряване на необходимата документация за стартиране на новата учебна година
Докладва: М.Маринова, директор

С уважение,

Тодорка Калинова
Председател на ОС към ПГ по туризъм „Ал.Константинов“, Плевен


Завършихме успешно с поставянето на тапетите в ПГТ „Алеко константинов“ – гр. Плевен по проекта „Обичам моето училище“. Обновените класни стаи и фоайета очакват своите ученици. Пожелаваме и на всеотдайния екип от учители и на учениците – красотата и вдъхновението което имат винаги да съпътства техния живот.


Уважаеми ученици и родители,

Пред прага сме на новата 2019/2020 учебна година, която ще бъде изпълнена с много предизвикателства.

Във връзка с организацията на предстоящата година ще се проведат родителски срещи от 18.00 часа, както следва:

8 клас – 10.09.2019 г. (вторник)

9 и 10 клас – 11.09.2019 г. (сряда)

11 и 12 клас – 12.09.2019 г. ( четвъртък).

Очакваме Ви!