Педагогически специалисти

Български език и литература 
Ваня Лазарова
Лидия Филипова
Мария Митовска
Искра Илиева
Английски език
Албена Камбурова
Десислава Стоянова
Красимира Митова
Йорданка Пелова
Мария Петранова
Немски език 
Ваня Янчева
Руски език
Катрин Димитрова
Кирил Матеев
Испански език
Зорница Борисова
Ренета Йорданова
Италиански език
Илиана Александрова
Математика
Евгени Христов
Пенка Мончева
Полина Борисова
Информатика и ИТ
Евгени Христов
Марияна Цветанова
История
Елеонора Берова
Философия
Камелия Баръмова
Биология
Полина Богданова
Химия
Ваня Иванова – Банчева
Физика
Пенка Мончева
Георафия и география на туризма
Ваня Джамбазова
Физическо възпитание и спорт
Иван Симов
Станислав Монов

Професионална подготовка

 • Малинка Маринова
 • Йорданка Вълчева
 • Янко Янчев
 • Саша Дачева
 • Петя Христова
 • Цветомира Узунска
 • Мая Маркова
 • Нуртен Реджова
 • Николинка Личева
 • Пламен Петков
 • Ваня Пенкова
 • Любомир Петков
 • Ивелина Шибилева
 • Йоана Панова
 • Искра Росманова