Класни ръководители

Класни ръководители 2018 / 2019 г.

Елеонора Берова
Красимира Митова
Евгени Христов
Ваня Иванова
Катрин Димитрова
 Иван Симов
 Зорница Борисова
10А Цветомира Узунска
10Б Камелия Баръмова
10В Ваня Джамбазова
10Г  Искра Росманова
11А Саша Дачева
11Б Полина Борисова
11В Петя Христова
11Г Пенка Мончева
12А  Мария Митовска
12Б Марияна Цветанова
12В Искра Илиева
12Г Полина Богданова