Педагогически специалисти

Български език и литература 
Ваня Лазарова
Лидия Филипова
Мария Митовска
Искра Илиева
Английски език
Албена Камбурова
Сашка Александрова
Десислава Стоянова
Красимира Митова
Немски език 
Ваня Янчева
Зорница Димитрова
Руски език
Катрин Димитрова
Испански език
Васка Рапачоли
Зорница Борисова
Италиански език
Диана Лилова
Математика
Евгени Христов
Пенка Мончева
Полина Борисова
Информатика и ИТ
Евгени Христов
Марияна Цветанова
История
Елеонора Берова
Философия
Камелия Баръмова
Биология
Полина Богданова
Химия
Ваня Иванова – Банчева
Физика
Пенка Мончева
Георафия и география на туризма
Ваня Джамбазова
Физическо възпитание и спорт
Иван Симов
Станислав Монов

Професионална подготовка

 • Малинка Маринова
 • Йорданка Вълчева
 • Янко Янчев
 • Саша Дачева
 • Петя Христова
 • Цветомира Узунска
 • Мая Маркова
 • Нуртен Реджова
 • Николинка Личева
 • Детелина Христова
 • Ваня Пенкова
 • Любомир Петков
 • Ивелина Шибилева