Класни ръководители

Класни ръководители 2017 / 2018 г.

Катрин Димитрова
 Иван Симов
 Зорница Борисова
Цветомира Узунска
Камелия Баръмова
Ваня Джамбазова
 Искра Росманова
10А Саша Дачева
10Б Полина Борисова
10В Петя Христова
10Г Детелина Христова
11А  Мария Митовска
11Б Ани Цонева
11В Искра Илиева
11Г Полина Богданова
12А Николинка Личева
12Б Нуртен Реджова
12В Марияна Цветанова
12Г Ваня Иванова