Обучение в ПГТ

Клас Специалност Професия
Организация на хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

 8110101 Хотелиер – B4

8110201 Администратор в хотелиерството – B4

Организация на туризма и свободното време 8120101 – B4 ОТСВ
 

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Екскурзоводско обслужване

7260101_Термални процедури -В3

812030 Екскурзовод – B4

Организация на хотелиерството Хотелиер
Организация на туризма и свободното време Организатор на туристическа агентска дейност
Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
Социална работа с деца и семейства в риск

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Сътрудник социални дейности

Изпълнител на термални процедури

10А Организация на хотелиерството Хотелиер
10Б Организация на туризма и свободното време

Туристическа  анимация

Организатор на туристическа агентска дейност
10В Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
10Г Социална работа с деца и семейства в риск

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Сътрудник социални дейности

Изпълнител на термални процедури

11А Организация на хотелиерството Хотелиер
11Б Организация на туризма и свободното време Организатор на туристическа агентска дейност
11В Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
11Г Социална работа с деца и семейства в риск,

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Сътрудник социални дейности

Изпълнител на термални процедури

12А Организация на хотелиерството Хотелиер
12Б Организация на туризма и свободното време Организатор на туристическа агентска дейност
12В Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
12Г Социална работа с деца и семейства в риск Сътрудник социални дейности