Обучение в ПГТ

Клас Специалност Професия
Организация на хотелиерството  8110101 Хотелиер – B4
Организация на туризма и свободното време 8120101 – B4 ОТСВ
Екскурзоводско обслужване 812030 Екскурзовод – B4
Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Социална работа с деца и семейства в риск

7260101_Термални процедури -В3

Сътрудник социални дейности

Организация на хотелиерството Хотелиер
Организация на туризма и свободното време Организатор на туристическа агентска дейност
Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
Социална работа с деца и семейства в рискИзвършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове Сътрудник социални дейностиИзпълнител на термални процедури
10А Организация на хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

Хотелиер

8110201 Администратор в хотелиерството – B4

10Б Организация на туризма и свободното време Организатор на туристическа агентска дейност
10В Екскурзоводско обслужванеИзвършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове Екскурзовод
Изпълнител на термални процедури
11А Организация на хотелиерството Хотелиер
11Б Организация на туризма и свободното време Организатор на туристическа агентска дейност
11В Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
11Г Социална работа с деца и семейства в риск,Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове Сътрудник социални дейностиИзпълнител на термални процедури
12А Организация на хотелиерството Хотелиер
12Б Организация на туризма и свободното време

Туристическа  анимация

Организатор на туристическа агентска дейност
12В Екскурзоводско обслужване Екскурзовод
12Г Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Социална работа с деца и семейства в риск

Изпълнител на термални процедури

Сътрудник социални дейности


Учебниците за 8 клас

Български език и Литература – изд. Булвест 2000
Математика – изд. Просвета
История и цивилизация – изд. Булвест 2000
География и икономика – изд. Булвест 2000
Философия – изд. Анубис
Биология и здравно образование – изд. Анубис
Физика и астрономия – изд. Анубис
Химия и опазване на околната среда – изд. Булвест 2000
Музика – Булвест 2000
Изобразително изкуство – изд. Анубис
Технологии и Предприемачество – изд. Анубис и Булвест 2000
Информационни технологии – изд. Просвета
Немски език – изд. Клет
Испански език – изд. Клет


Учебниците за 9 клас

Учебниците за 10 клас
Български език и литература – изд. Диоген
Математика – изд. Архимед
Етика и право – изд. Анубис
Химия и опазване на околната среда – изд. Булвест
Физика и астрономия – изд. Булвест
Биология и здравно образование – изд. Гея Либрис
Предприемачество – изд. Летера
История и цивилизация – изд. Анубис

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА 11 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
1.Български език и литература – Помагало за подготовка матура – изд.Персей, Христоматия
2.Математика – изд. Архимед
3.История и цивилизация – изд.Анубис
4.Философия – изд.Анубис