Прием 2020/2021 година


ИНФОРМАЦИЯ

за ученици, желаещи да се класират в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ за учебната 2019/2020 година

Балът, по който ще се приемат, не може да бъде по-нисък от следния за съответната специалност:

  1. Специалност Организация на хотелиерството с разширено изучаване на АЕ – 215
  2. Специалност Организация на хотелиерството с разширено изучаване на РЕ – 159
  1. Специалност Организация на туризма и свободното време с разширено изучаване на АЕ – 110
  2. Специалност Екскурзоводско обслужване с разширено изучаване на АЕ – 149
  3. Специалност Социална работа с деца и семейства в риск с разширено изучаване на АЕ – 156
  4. Специалност Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – 171,5

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Свободни места:

специалност Социална работа с деца и семейства в риск с разширно изучаване на англ. език – 5 места

специалност Организация на туизма и свободното време с разширено изучаване на англ„ език – 5 места

специалност Екскурзоводско обслужване с разширно изучване на англ.език – 12 места

Срок за записване до 10 септември

 Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО –Плевен, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.Прием 2018/2019 г. виж презентация

виж брошура

 

Специалност: Екскурзоводско обслужване

Професия: Екскурзовод

 
Специалност: Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

 
Специалност: Организация на туризма и свободното време

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

 
Специалност: Туристическа анимация

 

След VIII клас

Социална работа с деца и семейства в риск  
 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове