Прием 2017 / 2018 г.

Брошура за приема 2017 / 2018 г.

специалности

график на дейностите

 

Специалност: Екскурзоводско обслужване

Професия: Екскурзовод

Специалност: Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на туризма и свободното време

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност: Туристическа анимация

След VIII клас

Социална работа с деца и семейства в риск
 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове