Новини 2017 / 2018 г.

Kлуб „Екскурзоводство и анимация“

На 23.02.2018 г. в Регионален исторически музей, град  Плевен, се проведе анимационното мероприятие „Музеят – царството за малки и големи“.                        Участниците в клуб „Екскурзоводство и анимация“ под ръководството на Нуртен Реджова, показаха своите актьорски и анимациоони умения, като техни помощници бяха първокласниците от НУ „Единство“ и тяхната учителка г-жа Кълбова. В зала „Икономическо развитие през Възраждането“ учениците от 11.В и 12.В клас бяха  занаятчии / сладкар, шивач, железар, кафеджия, строител / и търговци, които представиха развитите занаяти в плевенския край през епохата на Възраждането.

За своето старание и послушание малките пмощници получиха подаръци от занаятчиите и търговците: златни монети, бонбони и плодове.


Емил Кръстев участва в национален форум „Васил Левски като национален лидер”

На 17.01.2018 се проведе в национален форум „Васил Левски като национален лидер”.  Лектори на форума бяха доц.д-р Даниел Вачков ръководител на института по история към БАН и Стоил Съйков журналист от списание Oбразование.На форума бяха разгледани лидерски качества на Васил Левски и лидерството като взаимодействие между лидер екип и ситуация.


БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА  „КУПИ – ДАРИ“ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ                                                     „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“  ПЛЕВЕН 

На 19 и 20.12.2017 година в ПГ по туризъм “Алеко Константинов“ – гр. Плевен  се проведе благотворителен коледен базар под надслов „КУПИ-ДАРИ“. В инициативата се включиха ученици от осми до дванадесети клас, които изработиха и продаваха коледни сувенири, картички и лакомства. По решение на Ученическия съвет събраната сума от 550лв. ще бъде дарена на Мартина от гр.Банско, която се нуждае от лечение в чужбина.

Изказваме благодарност на всички ученици, родители  и учители, които отвориха сърцата и душите си и станаха съпричастни към болката на едно българско семейство!


Ученици и преподаватели от специалност: Социална работа с деца и смейства в риск

 участваха в благотворително коледно тържество, организирано и проведено в Център за настаняване от семеен тип гр.Плевен. Учениците, съвместно със своите преподаватели дариха лакомства и плодове. Ученици от 8а клас, дариха дрехи за дечицата от социалната услуга. Учениците успяха да се срещнат с децата, да  поиграят и да споделят своите позитивни емоции. Благодарим на учениците и техните преподаватели!


Седмица на четенето в ПГТ „Ал. Константинов“ – Плевен


Ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ направиха коледно дарение в ЦНСТ- Бяло море

      По инициатива на учениците Теодора Пенева 12г клас, Антоанета Черганска 12а клас и Вероника Пиличева 12а клас се организира събиране на средства – дрехи, играчки  от ученици и възпитатели в Общежитието на ПГ по туризъм. С подкрепата на г-н Пламен Ангелов – възпитател в Общежитието се проведе събрание, на което всички ученици и възпитатели единодушно вземат решение да подпомогнат децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип „Бяло море“ гр. Плевен. Със събраните средства са закупени лакомства, книжки и учебни пособия за децата в ЦНСТ. На 12.12.2017г. учениците Антоанета Черганска, Теодора Пенева, Вероника Пиличева и Цецо Иванов от 8а клас, даряват събраните средства на децата в ЦНСТ.

Ръководството на ПГ по туризъм изказва благодарност на всички ученици и възпитатели, участващи в благотворителната инициатива!


Бездомният чичо Митко мръзнеше по плевенските спирки, но красивата 17-годишна Криси го видя и преобърна живота му


Младежка конференция, посветена на 3 декември – Световен ден на хората с увреждания.

В залата на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен се проведе Младежка конференция, посветена на 3 декември – Световен ден на хората с увреждания.
Инициативата за дейността е на екипа на Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен съвместно с ученици от специалност Социална работа с деца и семейства в риск към ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен  и студенти от специалност Социални дейности към Медицински колеж на Медицински университет гр. Плевен. И техните преподаватели. Конференцията бе насочена към  постигане на устойчиви положителни промени в обществените нагласи към децата и лицата с увреждания и повишаване на информираността относно гарантираните права на хора с увреждания. Темата на форума  бе „Толерантни ли сме днес към хората с увреждания, какво и как можем да променим?”.

Събитието бе по-динамично, включени бяха тренингови занятия от г-жа Росманова, които дават възможност на младежите да проиграят различни ситуации, за да могат за кратко да „влязат в обувките“ на човек със затруднение, с цел да повишат чувствителността си към проблематиката и да осъзнаят колко неимоверни усилия са нужни за една елементарна дейност, когато трябва да се извърши от човек със затруднение.

Снимки


Кампания за борба срещу насилието, организират ученици и студенти от Плевен

По инициатива на ученици от 12 г клас професия „Сътрудник социални дейности“ към ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен и студенти от специалност „Социални дейности“ от Медицински колеж университет към Медицински университет – Плевен съвместно с техните преподаватели се събраха в зала 404 на Медицински университет – Плевен, за да работят съвместно в ателие „Да поговорим за насилието и да подкрепим живота“. Под ръководството на доц. Искра Петкова, г-жа Искра Росманова и г-жа Детелина Христова бяха организирани и проведени ситуации за взаимодействие, при които частниците активно използваха усвоените знания и обогатиха личния си опит и професионални компетентности. В залата пристигнаха и представители на Младежки червен кръст -Плевен, които раздадоха информационни материали по повод Световния ден  за борба срещу ХИВ-СПИН. Директорът на Кризисен център за жени и деца, преживели насилие г-жа Диана Димитрова с кратка презентация запозна участниците в ателието със спецификата на социалната услуга. Специални гости на събитието бяха г-жа Малинка Маринова – директор на ПГ по туризъм, г-жа Йорданка Вълчева – зам.директор  и  г-жа Анелия Илиева – педагогически съветник, които също се включиха в ателието. Финалът бе отреден на част от участниците от танцовия състав „Алеко пее и танцува“  като учениците представиха симулативен танц на тема „Да кажем не на насилието“. Хореографията е дело на ученичката Бетина Иванова от 12г клас професия „Сътрудник социални дейности“.

Снимки


 Танцовият състав за народни танци „Алеко пее и танцува“ 

Танцовият състав за народни танци „Алеко пее и танцува“ с ръководител Детелина Христова взе участие в отбелязването на 140-та годишнина от  Освобождението на гр. Плевен от турско робство. Събитието се проведе във Военен клуб гр. Плевен, а организатор е Сдружение „Артилерия“. Ученици от няколко плевенски училища взеха участие с представяне на презентации по темата за руско-турската освободителна война, както и олимпийски гимнастици и  детски параден състав. Нашият състав имаше честта да представи танц на Четворно хоро и да закрие събитието!


 Шествие на тема  „Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!“

На 27.11.2017г. се проведе шествие на тема  „Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!“  организирано по повод Международната кампания 16 дни против насилието над жени, стартирана на 25.11.2017г. Събитието бе организирано по инициатива на учениците от 12г клас специалност: Социална работа с деца и семейства в риск към ПГ по туризъм гр. Плевен и техните учители, студентите от специалност: Социални дейности към Медицински колеж на МУ гр. Плевен и техните преподаватели, Кризисен център за жени и деца, жертви на насилие гр. Плевен. Начална точка на шествието бе от театър „Иван Радоев“ гр. Плевен до площад „Възраждане“. Целта на шествието е  едно по- красиво бъдеще за всички без насилие! Изразяваме и нашата солидарност с всички жени и момичета по света!

 


    На  22.11.2017г. се проведе среща на ръководството на Професионална гимназия  по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен   и  учители по професионална подготовка с представители на туристическия бизнес в град Плевен, при следния дневен ред:

  1. Представяне на резултатите от дейности по кариерно ориентиране в ПГ по туризъм ,,Алеко Константинов‘‘.
  2. Обсъждане на възможности за участие в проект,,Ученически практики‘‘ през 2018 год.
  3. Обсъждане на актуални професии за област Плевен в сферата на туризма, социалните дейности и предложение за новия държавен-план прием за учебната 2018/2019 год.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за Държавнен план-прием за учебната 2018/2019 г.

В Държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. да се включат следните специалности, съгласно  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ допълнен и изменен № РД 09-1851/27.03.2017 г.)

Дневна форма на обучение с прием след завършено основно образование – VІІ клас,

5 години срок на обучение

  • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:    код 811010    Хотелиер

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110101 Организация на  хотелиерството  по рамков учебен план за професионално образование  с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на руски език – 26 ученици

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

код 812  Пътувания, туризъм и свободно времe

ПРОФЕСИЯ:код 812010   Организатор на туристическа  агентска дейност

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8120101 Организация на  туризма и свободното време по рамков учебен план за професионално  образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация 

 с разширено изучаване на английски език – 13 ученици

 с разширено изучаване на испански език – 13 ученици

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

код 812  Пътувания, туризъм и свободно времe

 ПРОФЕСИЯ:        код 812030     Екскурзовод

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8120302 Екскурзоводско обслужване по рамков учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен  на професионална квалификация   

с разширено изучаване на немски език  – 13 ученици

  • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

код 762  Социална работа и консултиране

ПРОФЕСИЯ :        код 762020  Сътрудник социални дейности

СПЕЦИАЛНОСТ: код 7620201 Социална  работа с деца и семейства в риск по рамков учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен  на професионална квалификация   

с разширено изучаване на немски език  – 13 ученици 

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

 Код 726 Терапия и рехабилитация

ПРОФЕСИЯ : код: 726010 Изпълнител на термални процедури

СПЕЦИАЛНОСТ: код: 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език  – 26 ученици 


Реална работна среда

                                                                                                                                                                        Учениците от 10 г и 11 г клас специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и възстановителни центрове“ проведоха учебната си практика  в поликлиника ,,Авис медика“ гр.Плевен във връзка с тяхното практическо обучение.

 

 


Ученици от ПГ по туризъм с отличия от национално състезание по туризъм

Ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов” участваха в национално състезание по туризъм в Свищов  организирано от СА „Д.А. Ценов”.Децата се представиха блестящо и се прибраха с много награди.Ученичката от 11б клас Павла Цветанова извоюва първото място заедно със своя екип.Второто място беше отредено на ученичката Маноела Апостолова също  от 11б клас и екипа и.С награди се отличиха също и:

Мирела Грозданова от 11а-Награда на ректора

Емил Кръстев от 11а-Най-Иновативен продукт

Християна Димитрова 11а-Най-приложимо проектно предложение

Яна Георгиева 11а-Най-аргументирано решение

Наградите бяха връчени от заместник ректора на СА „Д.А. Ценов”проф.д-р Марияна Божинова.В състезанието в направление „Управление на туристическия бизнес”взеха участие общо 46 ученици от 7 училища от цяла България.Общият брой ученици и училища  от всички направления беше 247 ученика от 47 училища дошли от 20 града. За учителите се проведе учебно-методическа работна среща”Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование”в него участие взеха Любомир Петков и Петя Христова учители професионална подготовка.


 Инициатива на Общински комитет „Васил Левски“ за почистване на стълбовете по центъра от налепените обяви

Учениците от ПГТ „Алеко Константинов“- град Плевен, взеха участие в инициативата на д-р Галя Цветкова от Общинския комитет „Васил Левски“, за почистване на стълбовете по центъра от налепените обяви. Начинанието се проведе на 11.11.2017г.  в пространството между сградите на Общината и Областна администрация.


 Инициативата „Деца говорят с деца за будителство“.

Съпругата на президента Румен Радев представи в Плевен инициативата „Деца говорят с деца за будителство“. На 08.11.2017г. съпругата на президента Румен Радев, Десислава Радева посети Плевен. Тя представи  ициативата  „Деца говорят с деца за будителството“ на Сдружение „Живата вода на България“ пред ученици от няколко плевенски училища. Срещата се проведе в зала „Гена Димитрова“ на  РБ „Христо  мирненски“ при закрити врата, за да може младите хора в неформална среда и без задръжки да изразят своето мнение по поставените в дискусията въпроси. Ученици от 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти клас на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен присъстваха на събитието и  споделиха, че са разговаряли свободно и в много приятна атмосфера за Дена на народните будители и какво означава един  човек да е будител, за книжовността, за учителите като будители и за отношенията между ученици и учители. Дискусията е  била занимателна и заради представянето на късометражни филмчета и презентации по темата. А част от учениците от 10г клас са успели да се снимат със съпругата на президента.  Снимки


Пет ученици от ПГ по туризъм”Алеко Константинов”взеха ръководни постове в„Мениджър за един ден”.

Учениците от ПГ по туризъм „Алеко Константинов”Никола Луканов,Бетина Иванова,Маноела Апостолова,Ана-Мария Кожухарова и Ивелина Искърова бяха одобрени и участваха в инициативата на Junior Achievement„Мениджър за един ден”.

Възпитаниците заеха следните длъжности

Областен управител – Никола Луканов 12а

Зам.областен управител – Ана-Мария Кожухарова 11в

Кмет – Бетина Иванова 12г

Дирекция „Административен контрол регионално развитие и държавна собственост” -Ивелина Искърова11б.

Дирекция”Финансово-стопански дейности и управление на собственост – Маноела Апостолова11б.

Учениците обсъдиха наболeли проблеми в град Плевен и областта с областния управител Мирослав Петров и кмета Георг Спартански.Участниците придобиха ценен опит и се докоснаха до отговорността да управляваш както град така и цяла област  

 


Днес, 16.09. 2017г. ученици от ПГ по туризъм ,,Алеко Константинов”- гр. Плевен взеха активно участие в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно”. Учениците и техните учители  почистиха района около своето училище, за да го превърнат в едно по-приветливо и по-приятно място. За много кратко време доброволческият екип събра голям брой чували пълни с боклуци.

 


На 7. 09. 2017 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите ученици от осми клас и 9 Г клас специалност Социална работа с деца и семейства в риск и Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове.